Kontakt Urząd gminy Archiwum

Menu strony

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zamów darmowy newsletter

 

 

Dzisiaj jest: sobota 15 grudnia 2018   |   Imieniny: Celina, Nina

Pytania do Wójta - archiwum

 

 

Jeżeli chcesz zapytać Wójta o ważną dla Ciebie sprawę związaną z działalnością Gminy Sitkówka-Nowiny nie musisz już przychodzić do Urzędu. Możesz zadać pytanie korzystając z naszego serwisu internetowego.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Grażyna

Data: 2013-07-06 10:17:58

Miejscowość Szewce

 

pytanie

Bałagan śmieciowy.

 

Proszę mi wytłumaczyć dlaczego radni z klubu WD wypisują na swoich stronach jacy oni dobrzy dla mieszkańców i chwalą się żę DZIĘKI NIM wygrała przetarg na odbiór śmieci najtańsza firma.(nie mająca dostatecznej ilości pojemników ,sprzętu,ludzi) co widać po nieodebranych śmieciach,po braku pojemników i co gorsza zaczyna to się czuć.Zastanawiam się kogo będą obwiniać o ten stan RADNI Z WSPÓLNEGO DOBRA ,bo według ich wpisów ŻADNA KATASTROFA PO !-WSZYM LIPCA SIĘ NIE WYDARZYŁA .A za te ich 2,50zł niech kupią sobie bilety i wyjadą robić rewolucje smieciową gdzie inndziej.TANIO NIE ZNACZY DOBRZE!

 

odpowiedź

Jeszcze raz chcę przypomnieć, że stawki odpłatności od gospodarstwa są wyznacznikiem środków finansowych jakie musieliśmy zabezpieczyć w budżecie Gminy na II półrocze 2013 roku na wdrożenie nowego systemu gospodarki komunalnej odpadami stałymi, zmieszanymi. Nie mają one praktycznego powiązania z kosztami i odbioru śmieci segregowanych, czy też niesegregowanych przez firmę wyłonioną w procedurze przetargu publicznego. Tak więc dyskusja lub próba oceny kto się bardziej zasłużył dla mieszkańców jest moim zdaniem bezprzedmiotowa. Istotnym jest, że wyłoniliśmy taką firmie zgodnie z procedurą i w terminie przed 1 lipca br., tj. przed terminem wejścia w życie ustawy o gospodarce odpadami a specyfikacja przetargowa uwzględniła wszystkie aspekty zasad gospodarowania odpadami zaakceptowanymi przez Radę Gminy. Potwierdziły się założenia organu wykonawczego Gminy, że dwóch pracowników przemieszczonych z innych stanowisk i jeden nowo przyjęty pracownik mają pełne ręce roboty. Musieliśmy ponadto dokupić dodatkowy serwer wraz z oprogramowaniem do gospodarki odpadami. Pozostaje nam do zagospodarowania gminne składowisko odpadów, na które możemy przeznaczyć środki tylko z wpływów za odbiór odpadów.

Przejście na ten system zagospodarowania odpadów komunalnych jest zdarzeniem bardzo ważnym i istotnym w naszej działalności gospodarczej i jak w przypadku każdego nowego systemu mogą pojawić się przejściowe zakłócenia np. w wymianie pojemników na śmieci (dotychczas z terenu Gminy odbierało odpady 5 firm a obecnie tylko 1 w drodze przetargu). Opracowane harmonogramy odbioru śmieci i zaproponowane terminy są na dzisiaj testowane i mogą ulec modyfikacji w zakresie zmiany terminu, dogodnego dla właściciela śmieci.  Proszę więc o większą dozę cierpliwości i wyrozumiałości, dajmy szansę firmie na wdrożenie nowego systemu odbiorów. Zapewniam Państwa, że wszystkie zgłaszane uwagi są analizowane przez pracowników zespołu ds. gospodarki odpadami i natychmiast przekazywane do firmy odbierającej odpady. Jestem przekonany, że po zebranych doświadczeniach miesiąca lipca br. przestaniemy dyskutować o odpadach. Osobiście chętnie przyjmuję każdą informację, ale prosiłbym o kierowanie uwag, zapytań, wniosków do Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony środowiska i Rolnictwa - Zespół ds. gospodarki odpadami tel. 041 347-50-52. Kierownik tego Referatu jest zobowiązany przeze mnie do składania  mi codziennych informacji o ewentualnie występujących zakłóceniach procesu wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami.

 

 

 

 

 

 

Autor: Tadeusz

Data: 2013-07-02 06:19:04

Miejscowość Nowiny

 

pytanie

Gospodarność Wspólnego Dobra

 

Nurtują mnie następujące pytania 1):Czy prawdą jest iż klub radnych WD nie wykorzystał 4,5 ml zł na budowę kotłowni.2)Czy faktem jest wyprowadzenie przez ten klub z budżetu Gminy kilku milionów złotych tzw.,,Janosikowego"3).Czy bezmyślne blokowanie przekazania majątku na rzecz GOK będzie znowu skutkowało stratą finansową Gminy.Proszę o podliczenie finansowe ewentualnych strat na jakie narazili Gmine członkowie tego klubu.

 

odpowiedź

Odpowiem w sposób następujący: kwota 4,5 mln zł. stanowiąca środki pomocowe z UE była przeznaczona na dofinansowanie i modernizację kotłowni osiedlowej w Nowinach. Wiadomo było również Radzie, a szczególnie klubowi "Wspólne Dobro", że te środki można było wykorzystać pod warunkiem, że projekt modernizacji będzie odnosił się do zastosowania  paliw typu biopaliwa, gaz ziemny. Ponieważ nie było zgody społecznej więc nie przygotowaliśmy konkretnego projektu, który byłby podstawą do wystąpienia o środki pomocowe z UE. Kotłownia w Nowinach w dotychczasowej strukturze będzie pracować co najmniej do 2016 roku, tym bardziej, że w wyniku termomodernizacji budynków wspólnotowych w Nowinach uzyskano znaczne oszczędności w zużyciu ciepła. Koszty bieżących remontów obecnie pracujących kotłów cieplnych będą przenoszone na koszt 1 GJ produkowanego ciepła.

            Jeżeli chodzi o "janosikowe" to wygląda to tak: Rada Gminy zobowiązana jest do ustalenia stawek podatków lokalnych, biorąc pod uwagę maksymalne wysokości stawek podatkowych ustalane przez Ministra Finansów, o wysokości których Rada jest informowana przed podjęciem decyzji, przez służby Wójta. Jeżeli Rada podejmie  uchwałę o wzroście minimalnym , jak to u nas zazwyczaj ma miejsce, to różnice między ustalonymi stawkami a stawkami maksymalnymi ustalanymi przez Ministra Finansów włączane są do tzw. "janosikowego". W przypadku naszej Gminy kwota ta sięga poziomu 500 tys .zł., zaś suma "janosikowego" naliczona nam na 2013 rok przekracza kwotę 3 mln. zł. Mogę więc potwierdzić, że pozorowana troska o podatników na terenie Gminy skutkuje wypływem wcześniej pokazanych środków z budżetu Gminy. Każdorazowo przy ustalaniu stawek podatkowych informuję Radę o wielkości zastosowanych wg. przysługującego mi prawa, umorzeń wobec podatników i są to przypadki sporadyczne. Stąd należy wnioskować, że podatki nie są dotkliwe a przecież z punktu widzenia obywatelskiego musimy je płacić. W skali Gminy podatki od osób fizycz., czyli od mieszkańców nieznacznie przekraczają kwotę 700 tys. zł.  Przeliczając to na ilość mieszkańców w liczbie 7400, można wyciągnąć kolejny wniosek, że z tytułu tych pozyskanych środków niewiele można zrobić. Podatki od osób prawnych, czyli firm stanowią podstawowe źródło finansowania wszystkich inwestycji jakie podejmujemy w Gminie.

            Zablokowanie przekazania w dzierżawę gruntów będących własnością Gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w mojej ocenie wynika z braku dobrej woli Klubu "Wspólne Dobro", jak też braku podstawowej wiedzy nt. funkcjonowania podatku VAT. Według na dzisiaj obowiązujących przepisów podatkowych gdyby inwestycje budowy Centrum Kultury realizowała Gmina, to nie będzie mogła na koniec budowy odliczyć sobie podatku VAT a może to być kwota 3-4 mln. zł. Natomiast podjęcie budowy inwestycji przez GOK na gruncie wydzierżawianym od Gminy daje podstawy prawne, że ta jednostka kultury może odliczyć sobie VAT. Wydaje mi się oczywistym i jasnym, że jest to przejaw dalekowzrocznego działania i przejaw troski o finanse Gminy. Niestety jak widać radni Klubu "Wspólne Dobro" nie mogą tego zrozumieć.

           Również inicjatywa uchwałodawcza dotycząca połączenia dwóch instytucji kultury tj. GOK "Perła" i Gminnej Biblioteki Publicznej jest jak najbardziej uzasadniona w najbliższej perspektywie czasowej. Uczyniła to już Rada Miasta i Gminy Chęciny powołując nową jednostkę – Centrum Kultury i Sportu. Podobną decyzję podjęła również Rada Gminy Piekoszów. Proponuję więc radnym nie dopatrywać się w tym projekcie odniesień personalnych, gdyż nawet w przypadku połączenia tych dwóch jednostek stanowiska dyrektora będą utrzymane. Zapewniam również, że nie pogorszy się stan dofinansowania Gminnej Biblioteki Publicznej poprzez dotacje. Reasumując na dzień dzisiejszy Gmina nie poniosła jeszcze z tego tytułu strat, ale takie zagrożenie jest realne. Informuję mieszkańców, że te dwa projekty uchwał  przedłożę ponownie pod obrady Rady Gminy na sesji sierpniowej. Zaskakujące są dla mnie wypowiedzi Pana Przewodniczącego Rady Gminy, że radni nie byli doinformowani w tematach celowości podjęcia tych uchwał ponieważ Dyrektor GOK osobiście przedstawiał te problemy na wszystkich komisjach problemowych Rady Gminy i co najciekawsze, że nie było żadnych krytycznych uwag co do tych projektów. Nie ma też zapisanych negatywnych opinii w protokołach z posiedzeń Komisji Rady Gminy.

O co więc chodzi Radnym Klubu "Wspólne Dobro"?  To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi a może Państwo zachcą również zająć stanowisko w tej sprawie.

            Korzystając z tego Forum chciałbym odnieść się do opinii mieszkańca Kowali dotyczącej mojego wystąpienia na zakończeniu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Kowali, zapewniam, że nie było tam żadnych akcentów politycznych a bardzo dokładnie kontroluję swoje wypowiedzi. Nie mogę się zgodzić, że działania Rady nie podlegają żadnej ocenie publicznej, a konkretnie radnych z okręgu Kowala i Kowala Duża, jak też radnej pracownicy tejże szkoły. Nadal uważam, że to było najbardziej stosowne miejsce bo dotyczyło ono tego środowiska i nadal twierdzę, że rolą moją jak i radnych z tego terenu jest łączyć a nie dzielić mieszkańców. Dlatego też nie podzielam Pana opinii, że wyborcy mi to zapamiętają.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Robert

Data: 2013-06-19 05:56:34

Miejscowość Nowiny

 

pytanie

Dużo diet -zero efektów

 

Proszę mi odpowiedzieć jak długo jeszcze będzie ,,DZIAŁAŁA" Komisja statutowa, jej jedynym osiągniętym sukcesem jest branie pieniążków za komisje a efektów jej pracy nie widać ,nie słychać.

 

odpowiedź

Myślę, że to pytanie należałoby skierować do Przewodniczącego Rady Gminy. Nie tylko ja dziwię się, że Doraźna Komisja Statutowa powołana w październiku 2012 roku nie jest w stanie uzgodnić i wprowadzić zaledwie kilkanaście zmian w statucie naszej Gminy, a co najgorsze wykazuje totalny brak zaufania do pracowników merytorycznych Urzędu Gminy a mam tu na myśli Radcę Prawnego, Panią Sekretarz UG, Panią Skarbnik UG, które to posiadają nie tylko wystarczającą ale bardzo głęboką wiedzę na temat funkcjonującego prawa w samorządach gminnych. Na ostatniej sesji nie mogliśmy sie zgodzić na przyjęcie statutu Gminy w proponowanej wersji pomimo faktu, że sam podpisałem projekt uchwały w tej sprawie. Przyjąłem ze zrozumieniem, jak też moi pracownicy, potrzebę jeszcze jednego spotkania Doraźnej Komisji Statutowej z nadzieją, że będzie to już ostatnie. Co do kosztów funkcjonowania tej Komisji nie mam ochoty sie wypowiadać.

 

 

 

 

 

 

Autor: mieszkańcy Woli Murowanej

Data: 2013-06-12 22:35:48

Miejscowość Wola Murowana

 

pytanie

wykaszanie popboczy przy drodze

 

Witam, zwracamy się do Pana Wójta z pytaniem: Kto jest odpowiedzialny za wykaszanie trawy na poboczach przy drodze dojazdowej do "dzielnicy" Sołtysy? gdzie droga jak Pan wie,jest wąska co uniemożliwia mijanie się dwóch aut, a trawa, krzewy itp sięgają powyżej 1metra.. Dziękujemy.

 

odpowiedź

W tym temacie wypowiedziałem się na zebraniu z mieszkańcami sołectwa Wola Murowana w dn. 24.06 br. wskazując jednoznacznie na podstawie opisu i oględzin map własnościowych tego terenu, że wzdłuż tej drogi po obu stronach nie ma wydzielonego pasa pobocza, które byłoby własnością Gminy. Są to grunty prywatne mieszkańców Sołectwa Wola Murowana. W tej sytuacji zachęciłem mieszkańców do wzięcia kosy w rękę i wykoszenia wszelkich chwastów wzdłuż tej drogi, każdy na swojej własności. Wspomnę jeszcze, że od początku mojej kadencji jako wójta Gminy wnioskowałem o nieodpłatne przekazanie gruntów na poszerzenie pasa drogowego niestety mój apel pozostał bez odzewu.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Jacek Rylski

Data: 2013-06-10 13:13:58

Miejscowość Szewce

 

pytanie

boisko wielofunkcyjne

 

Witam mam pytanie odnośnie boiska wielofunkcyjnego w Szewcach, mianowicie czy zostanie ono ogrodzone siatką zabezpieczającą wokół aby zapobiec wypadaniu piłek poza obszar boiska? Jest to bardzo uciążliwe w przypadku gry w tenisa ziemnego, jeszcze jedno pytanie czy zostanie kupiona profesjonalna siatka i słupki do tenisa ziemnego. Ta która jest obecnie przeznaczona jest wyłącznie do siatkówki. Pozdrawiam

 

odpowiedź

Na ostatniej sesji Rady Gminy zawnioskowałem o zmiany w budżecie  w roku 2013 na wykonanie dodatkowego zabezpieczenia boiska wielofunkcyjnego w Szewcach, może nie w pełnym zakresie. Zalecałbym trochę cierpliwości, może najpierw spróbować pograć i zebrać określone spostrzeżenia. Powyższy obiekt będzie przyporządkowany dyrektorowi GOK "Perła" i mam nadzieję, że będzie on szukał źródła sfinansowania stosownych siatek do gry w tenisa, a może sponsorów na zakup tych siatek. W bieżącym roku wydatkowane kwoty na przebudowę terenu wokół świetlicy w Szewcach są znaczące (należy również brać pod uwagę grilowisko z wiatą). Była to inicjatywa Rady Sołeckiej, ale środki będące w dyspozycji tej Rady okazały sie symboliczne. Jeszcze raz apeluję najpierw przetestujmy obiekt a potem będziemy mówili o poprawkach.

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Jaskólska

Data: 2013-05-20 22:40:40

Miejscowość Ręczno

 

pytanie

Zatrudnienie w Centrum Kultury i Sportu

 

Dzień Dobry Czy gmina Sitkówka Nowiny będzie szukać instruktorów lub pedagogów wychowania fizycznego w związku z planowanym wybudowaniem Centrum Kultury i Sportu w Nowinach? A jeśli tak to kiedy i gdzie będzie można składać swoje CV lub udać się na rozmowę kwalifikacyjną? Mój mąż pracuje w Kielcach dlatego zainteresowana jestem każdą ofertą pracy.

 

odpowiedź

Przyjęty cykl budowy Gmiinego Centrum Kultury wskazuje, że obiekt zostanie wybudowany  do końca 2016 roku. Tak więc jeżeli chodzi o obsadę kadrową nie wybiegamy aż tak daleko w przyszłość, ale miło nam , że jesteście Państwo zainteresowani naszą kultura i sportem. Pozdrawiam.

 

 

 

 

 

 

Autor: Grażyna

Data: 2013-05-10 06:49:12

Miejscowość NOWINY

 

pytanie

Po co wam taki Dom Kultury

 

Słyszałam że RADNI Z WSPÓLNE DOBRO na zebraniu z mieszkańcami Nowin(około 8 osób) stwierdzili iż po co mieszkańcom NOWIN taki Dom Kultury lepiej pieniądze na jego budowe przeznaczyć na drogi . Ciekawi mnie czy ,zadają to pytanie mieszkańcom Woli,Kowali po co im Remizy.TAKI DOM KULTURY MA SŁUŻYĆ WSZYSTKM MIESZKAŃCOM GMINY .radnym wspólne dobro i ich dzieciom,wnukom też.

 

odpowiedź

Dziękuję za przesłaną odpowiedź. Ja nie mam żadnych watpliwości co do podjętej już decyzji budowy Centrum Kultury i Sportu w Nowinach. W bieżącym roku bedzie wykonany projekt z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jestem przekonany, że z początkiem 2014 roku rozpoczniemy budowę tego centrum a zakończymy w 2016 r. Z pewnością  stanie się on chlubą naszej Gminy. Przy tej okazji chciałbym zwrócic się do wszystkich kierujących do mnie zapytanie, gdyż regulamin tej strony wyklucza udzielenie odpowiedzi bez potwierdzenia zadanego pytania, lub potwierdzenia ,że pytający nie oczekuje odpowiedzi na zadane przez niego pytanie jest tylko formą komentarza. Przesłane dwa ostatnie pytania dotyczące OSP Wola Murowana, jak też propozycji  powrotu do dawnej formuły odpowiedzi na pytania są interesujące i chciałbym się do nich odnieść. Pozdrawiam i oczekuję od internautów, nie tylko z terenu naszej Gminy, komentarzy, czy propozycji do bieżących wydarzeń, a temat wyborów organów statutowych Gminy proponuję  pozostawić na dalszy czas. Sądzę, że na taką kampanię wystarczy ostatnie 3 miesiące kadencji. Kto postawi na doświadczenie a kto na młodość rozstrzygna Państwo za półtora roku.

 

 

 

 

 

 

Autor: Łukasz Gryń

Data: 2013-05-08 22:52:21

Miejscowość Sitkówka

 

pytanie

Mocno Panu kibicuję Panie Wójcie

 

Witam serdecznie, Ponieważ poznaliśmy już nieco więcej faktów na temat rozpoczętej już kampanii wyborczej przez Przewodniczącego Nowaczkiewicza, będę mocno trzymał kciuki za Pańską pracę Panie Wójcie. To co w mojej ocenie już od dawna było wiadome że aspiracje Pana Przewodniczącego nie mogą spocząć jedynie na byciu radnym, potwierdziły się ostatnio. Nie dziwi mnie to że popiera go vicestarosta Janus, no bo przecież domena ludzi PSLu jest od dawna taka sama, pchać swoich na wszystkie możliwe stołki. Dziwi mnie to, że Pan Nowaczkiewicz przez tak długi okres czasu boi się, może wstydzi swoich politycznych korzeni i poglądów, co zaprzecza idei demokracji. To jakby władza przesłaniała mu wszystko i wszystkich, i to rzeczywiście nie jest przypadek o którym pisze Pani Beata, że wszystko zaczyna tworzyć jedną logiczną całość, w której marionetki z klubu radnych Wspólne Dobro rzucali i rzucać dalej będą kłody pod nogi by Pańska praca nie odnosiła sukcesu. W naszej gminie nie działo się już dawno tyle dobrego ile dzieje się przez ostatnie lata, nie możemy pozwolić na to by żądza władzy, sterowanie i przysłowiowe kolesiostwo stało się niechlubną wizytówką na kolejne 4 lata. Skoro nie można normalnie dyskutować chociażby na blogu radnych wspólnego dobra, bo panuje tam cenzura, blokowanie i usuwanie niewygodnych postów, dobrze że chociaż tu można zgłosić swoje obywatelskie spostrzeżenia. Jakże by wyglądała demokracja gdyby na naszym lokalnym podwórku rządził moderator blogu radnych wspólnego dobra? Aż strach pomyśleć! Wobec tego zacytuję może nie do końca dosłownie słowa jednego z internautów "jestem tego pewny, i wiem że mieszkańcy Nowin są ludźmi inteligentnymi, nie mają przesłoniętych oczu" ja dodam że mam taką nadzieję że nie tylko mieszkańcy Nowin ale także innych miejscowości naszej gminy, nie będą zaślepieni zwłaszcza przez swoich obecnych reprezentantów, którzy jak widać już dawno ułożyli ta niechlubną układankę, i wykażą się inteligencją i mądrością lokalnego podwórka. Ja natomiast dołączam się do słów Pani Beaty życząc Panu wytrwałości w dalszej owocnej pracy na rzecz naszej gminy, i ze swojej strony dołożę wszelkich starań by ta praca została za 1,5 roku odpowiednio nagrodzona,

 

odpowiedź

Dziękuję za wykazaną życzliwość i wsparcie. Oceniam, że kampania wyborcza do władz samorządowych w Gminie Sitkówka-Nowiny rozpoczęła się zbyt wcześnie i na dzisiaj chciałbym  ten temat raczej wyciszyć a zająć się pracą na rzecz Gminy i jej mieszkańców.

Pozdrawiam.

 

 

 

 

 

 

Autor: Beata Kamińska

Data: 2013-05-04 23:01:59

Miejscowość Nowiny

 

pytanie

Przed Wielkanocą ruszyła kampania wyborcza

 

Panie Wójcie, od znajomej wiem że przed Wielkanocą w naszej gminie rozpoczęła się kampania wyborcza. Na spotkaniu z zespołami z naszej gminy i radnymi wicestarosta Z.Janus i przewodniczący S.Nowaczkiewicz ogłosili kandydowanie tego drugiego na wójta naszej gminy. Niech pan mi powie Panie Wójcie co tak złego się wydarzyło z Pana udziałem, że urzędujący wicestarosta stwierdził na spotkaniu, że „w tej gminie trzeba zmienić wójta”? Co pan złego zrobił mieszkańcom, albo czego pan nie zrobił? To co zdarzyło się przed Wielkanocą powoduje, że układają się w logiczną całość wszelkie działania przewodniczącego Nowaczkiewicza i jego radnych, którzy od początku kadencji robią wszystko by zakłócić pańską pracę i umniejszyć dokonaniom. Działanie przewodniczącego i radnych z klubu Wspólne Dobro przypomina sypanie piachu w szprychy i to chyba najłagodniejsze określenie. Dobrze że Nowaczkiewicz z Janusem nareszcie jasno określili swoje cele. Teraz wiadomo do czego zdążają i na pewno nie chodzi tu o wspólne dobro, a po prostu o żądzę władzy. Udział wicestarosty może świadczyć tylko o chęci przejęcia przez PeeSeL władzy w naszej gminie. Panie Wójcie, obserwują pana pracę od 10 lat i jestem pełna podziwu. Wiem, że działa Pan dla wspólnego dobra mieszkańców i nie musi Pan tego nazywać. Widzę ile za Pana rządów zmieniło się w naszej gminie. Fakty mówią za Panem. Życzę Panu zdrowia, a jeżeli będzie Pan miał ochotę kandydować na kolejną kadencję, to życzę Panu również zwycięstwa w wyborach. Z poważaniem Beata (nazwisko do wiadomości p. Wójta)

 

odpowiedź

Pani Beato,

Dziękuję za tak obszerną informację, która potwierdza podjęte już działania wymienionych przez Panią osób jako początek kampanii wyborczej na nową kadencję. Przyznam się że osobiście jestem mocno zaskoczony, gdyż zarówno ja jak i potencjnali kandydaci na wójta na nową kadencję mają jeszcze ponad półtora roku pracy i wykazania się faktycznymi osiągnięciami a nie tylko potokiem słów, zachęcać do wspierania swojej osoby. Przy tej okazji informuję, że oficjalnie występuję z pismem do Pana Starosty Powiatu Kieleckiego, do Przewodniczącego Rady Powiatu Kieleckiego z zapytaniem jak mam odbierać działania podległych im pracowników w osobie wicestarosty Zenona Janusa jak i w osobie naczelnika wydziału rolnictwa i ochrony środowiska Sebastiana Nowaczkiewicza i jednocześnie przewodniczącego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. Będę oczekiwał stanowiska jak możemy sobie wyobrazić dalszą współpracę przez prawie półtora roku obecnej kadencji, a mamy przecież wiele zadań wspólnych do zrealizowania. Ja osobiście nie wybiegam tak daleko w przyszłość i na dzisiaj koncentruję się na realizacji przyjętego budżetu gminy i wieloletnich zadań inwestycyjnych np. budowa centrum kultury i sportu. Ale w tej sytuacji pragnę również poinformować, że poprzez dalszą sumienną i aktywną pracę na rzecz Gminy Sitkówka-Nowiny chcę utwierdzić potencjalnych wyborców, że będę również dobrym gospodarzem w następnej kadencji. Jeszcze raz podkreślam, że liczą się czyny a nie słowa bez pokrycia. A Pani jeszcze raz dziękuję za życzliwość i zachętę do dalszego kandydowania na następną kadencję.

 

 

 

 

Zobacz strony: 

1 2 3 4 5 6 7

Pogoda na dziś

Temp.: -2 °C
Ciśn.: 992 hPa
Wiatr: 5 km/h

Komunikaty

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych
Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
Wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych
O wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
INFORMACJA
Dotycząca odstrzałów w Zakładzie Górniczym Kopalnia Dolomitu Radkowice – Kopalnia Radkowice, Kopalnia Radkowice – Północ oraz Kopalnia Kowala Mała
SMS-OWY SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW
Zachęcamy skorzystania z SMS-owego powiadamiania

Galeria

Punkty adresowe

 

Serwis Nowiny

 

Wirtualny spacer

 

Głos Nowin

 

Punkt Informacyjny

 

Tor motokross Kowala

 

Lokalna Grupa Działania

 

e-Swiętokrzyskie

 

Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej

 

Projekt i realizacja: Seenet