Kontakt Urząd gminy Archiwum

Menu strony

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zamów darmowy newsletter

 

 

Dzisiaj jest: środa 29 listopada 2023   |   Imieniny: Błażej, Saturnin

Usuwanie azbestu

 

 

 

                                                           

 

                                                           

 

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WFOŚiGW

 

Referat Infrastruktury, Inwestycji, Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny informuje

 

 

 

W dniu 02 września 2015 r. Wójt gminy Sitkówka-Nowiny Pan Sebastian Nowaczkiewicz podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41 umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą: ,,Realizacja Programu usuwania azbestu dla Gminy Sitkówka-Nowiny w 2015 roku”. Kwota ta współfinasowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a.

 

Środki WFOŚiGW w Kielcach

– 12.209,40 zł

Środki NFOŚiGW w Warszawie

– 17.442,00 zł

Razem:

   29.651,40 zł

 

                                                           

 

 

INFORMACJA O REALIZACJI ,,PROGRAMU USUWANIA AZBESTU DLA GMINY SITKÓWKA-NOWINY” W LATACH 2007-2014

 

Całkowita ilość materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Sitkówka Nowiny przed przystąpieniem do realizacji ,,Programu usuwania azbestu dla Gminy Sitkówka-Nowiny” wynosiła 122.559,00m2 tj: 1.838,385 Mg.

Efektem realizacji przez Gminę Sitkówka-Nowiny w/w programu na dzień 15.10.2014 jest usunięcie i unieszkodliwienie 65.269,30 m2 tj:965,262 Mg materiałów zawierających azbest z 397 posesji. Całkowity koszt zadania w latach 2007-2014 wyniósł 378.861,72 zł. Gmina Sitkówka-Nowiny pozyskała w latach 2007-2014 zewnętrzne środki finansowe z WFOŚiGW, oraz z NFOŚiGW w wysokości 268.161,70 zł ,co przedstawia poniższa tabela.W latach 2007-2014 usunięto i unieszkodliwiono z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny 53,25 % całkowitej ilości materiałów zawierających azbest. Realny koszt zadania poniesiony przez Gminę Sitkówka-Nowiny w latach 2007-2014 to: 110.700,02 zł.

 


Rok

Całkowita ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest

Ilość posesji z których usunięto wyroby zawierający azbest

[szt.]

Koszt realizacji zadania

[zł]

Wysokość dofinansowania [zł]

 

[m2]

[Mg]

2007

3 051,90

33,560

26

25 139,43

12.569,71

2008

4 975,40

72,496

35

52 955,27

35.000,00

2009

6 136,00

89,730

30

65 138,93

37.338,00

2010

4 536,00

72,160

28

19 991,15

9.995,00

2011

8 016,00

120,000

43

34 862,40

29.633,00

2012

7 958,00

119,350

59

43 338,89

28.839,89

2013

23 519,00

352,786

137

101.722,08

86.463,75

2014

7 077,00

105,180

39

35.713,57

28.322,35

SUMA

65 269,30

965,262

397

378.861,72

268.161,70

Opracował : mgr inż. Grzegorz Bryk.

 

UWAGA!

 

Termin składania wniosków w sprawie demontażu i usunięcia wyrobów zawierających azbest (eternit) zalegających na dachach i posesjach stanowiących własność mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2015 upływa z dniem 28.02.2015 r.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny (I piętro, pok. nr. 24), jak również na stronie internetowej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny

Informacja telefoniczna w sprawie wniosków pod numerem  41 347-50-52

 

                                                           

 

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WFOŚiGW

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny informuje

 

       

 

W dniu 09.06.2014 r. została podpisana przez Wójta gminy Sitkówka-Nowiny Pana Stanisława Baryckiego umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, ul. Leonarda 7 w Kielcach na dofinansowanie zadania pn: ,,Realizacja Programu usuwania azbestu dla Gminy Sitkówka-Nowiny w 2014 roku”. Kwota ta współfinasowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a.

          Środki WFOŚiGW w Kielcach   – 11.737,85 zł

          Środki NFOŚiGW w Warszawie – 16.768,36 zł

                                         Razem:   28.506,21 zł                        

                                                          
 

Terminie składania wniosków o usunięcie azbestu zalegającego na dachach i posesjach na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

 na rok 2014  upłyną  dnia 28.02.2014 roku

 

 

Komunikat o terminie składania wniosków

o usunięcie azbestu zalegającego na dachach i posesjach na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny informuje iż:

 

Termin składania wniosków w sprawie demontażu i usunięcia wyrobów zawierających azbest (eternit) zalegających na dachach i posesjach stanowiących własność mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2015 upływa z dniem 28.02.2015 r.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny (pok. 11), jak również na stronie internetowej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny

Informacja telefoniczna w sprawie wniosków pod numerem  41 347-50-52

 

Druk wniosku o usunięcie azbestu wersja word

Druk wniosku o usunięcie azbestu wersja pdf

 

                                                          

 

Komunikat o terminie składania wniosków

o usunięcie azbestu zalegającego na dachach i posesjach na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny informuje iż:

 

Termin składania wniosków w sprawie demontażu i usunięcia wyrobów zawierających azbest (eternit) zalegających na dachach i posesjach stanowiących własność mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny na rok 2014 upływa z dniem 28.02.2014 r.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny (pok. 11), jak również na stronie internetowej Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny

Informacja telefoniczna w sprawie wniosków pod numerem  41 347-50-52

 

Druk wniosku o usunięcie azbestu wersja word

Druk wniosku o usunięcie azbestu wersja pdf

 

                                                           

 

Informacja z realizacji, ,,Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny w latach 2007-2013”
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Program usuwania azbestu został wdrożony w gminie Sitkówka-Nowiny w 2006 roku. Od tej pory gmina  wywiązuje  się  z  realizacji Programu w sposób bardzo dobry, będąc jedną z najlepszych gmin w Polsce pod względem ilości usuwania i wyrobów zawierających azbest. Dzięki  temu w 2009, 2010 i 2011 roku przyznano gminie Sitkówka-Nowiny certyfikat „Gminy Przyjaznej Środowisku” w podkategorii „Samorząd bez azbestu”. Ponadto Gmina dwukrotnie była laureatem konkursu „Polska Wolna od Azbestu” zajmując w roku 2007 III-cie miejsce, w 2008 roku miejsce I-sze, a także zdobyła II-gie miejsce w konkursie na „Najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego 2009” za działania na rzecz usuwania azbestu. W 2011 roku Gmina Sitkówka-Nowiny otrzymała również tytuł „Mecenas Polskiej Ekologii”. Wyniki realizacji Programu usuwania azbestu na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w latach 2007-2013 przedstawia poniższa tabela.

 

Rok

Całkowita ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest

Ilość posesji z których usunięto wyroby zawierający azbest

 

Całkowity koszt realizacji zadania w zł

Pozyskane dofinansowanie do zadania w danym roku

Wkład własny

[m2]

[Mg]

2007

3.051,90

33.550

26

25.139,43

12.569,72

12.569,71

2008

4.975,40

72,496

35

52. 955,27

35.000,00

17.955,27

2009

6.136,00

89,730

30

65.138,93

37.338,00

27.800,93

2010

4.536,00

72,160

28

19.991,15

9.995,00

9.996,15

2011

8.016,00

120,000

43

34.862,40

29.633,00

5.229,40

2012

7.958,00

119,350

59

43.338,89

28.839,89

14.499,00

2013

23.519,00

352,786

137

101.722,08

86.463,75

15.283,33

SUMA

58 192,30

860,082 

358

343.148,15

239.409,07

103.739,08

 

 

W ramach realizacji zadania planowane jest udzielenie pomocy w usunięciu, transporcie i unieszkodliwieniu, odpadów zawierających azbest, poprzez dofinansowanie realizacji przedsięwzięć  związanych z wymianą i likwidacją pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. Planowana do usunięcia w 2013 roku ilość wyrobów zawierających azbest to 5 333 m2, jednak w wyniku gradobicia jakie miało miejsce 18.06.2013 r., ilość ta wzrosła do 23 519 m2 tj. o 18 186 m2. Całkowity rzeczywisty koszt zadania zrealizowanego w latach 2007-2013 wyniósł  343 148,15 zł, w wyniku pozyskiwania przez Gminę Sitkówka-Nowiny środków finansowych zewnętrznych w wysokości  239 409,07 zł, koszt poniesiony przez Gminę Sitkówka-Nowiny wyniósł  103 739,08 zł.                                                                                          

 

                                                           

 

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z WFOŚiGW

 

W dniu 11.10.2013 r została podpisana przez Wójta gminy Sitkówka-Nowiny Pana Stanisława Baryckiego umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

                                                       

 

 

W dniu 11.10.2013 r została podpisana przez Wójta gminy Sitkówka-Nowiny Pana Stanisława Baryckiego umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, ul . Leonarda 7 w Kielcach na dofinansowanie zadania pn: "Realizacja Programu usuwania azbestu dla Gminy Sitkówka-Nowiny w 2013 roku”. Kwota ta współfinasowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3a.

    Środki WFOŚiGW w Kielcach   – 35 602,72 zł
    Środki NFOŚiGW w Warszawie – 50 861,03 zł
                                  Razem:      86 463,75 zł            

 

 

Zobacz strony: 

1

Pogoda na dziś

Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h

Komunikaty

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych
Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
Wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych
O wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
INFORMACJA
Dotycząca odstrzałów w Zakładzie Górniczym Kopalnia Dolomitu Radkowice – Kopalnia Radkowice, Kopalnia Radkowice – Północ oraz Kopalnia Kowala Mała
SMS-OWY SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW
Zachęcamy skorzystania z SMS-owego powiadamiania

Galeria

Punkty adresowe

 

Serwis Nowiny

 

Wirtualny spacer

 

Głos Nowin

 

Punkt Informacyjny

 

Tor motokross Kowala

 

Lokalna Grupa Działania

 

e-Swiętokrzyskie

 

Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej

 

Projekt i realizacja: Seenet