Kontakt Urząd gminy Archiwum

Menu strony

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zamów darmowy newsletter

 

 

Dzisiaj jest: sobota 30 września 2023   |   Imieniny: Wera, Honoriusz

Szkoła Podstawowa w Nowinach

 

 


czytaj więcej...

 

Jest nowoczesną szkołą dbającą o dobry poziom kształcenia i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Działa jako placówka środowiskowa, kultywująca tradycje narodowe i regionalne. Od 20 kwietnia 1999 roku szkoła nosi imię Orląt Lwowskich. Dzięki ścisłej współpracy z członkami Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich szkoła pozyskała sztandar. Efektem wspólnego wysiłku nauczycieli, rodziców i dzieci jest hymn szkoły oraz Izba Pamięci. Wartości patriotyczne, które przyświecały kiedyś dzieciom, obrońcom Lwowa oraz idee miłości, dobra, prawdy, piękna, tolerancji – podtrzymywane są w działalności wychowawczej. Szkoła dba o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój ucznia. Kompetencje nauczycieli, ich otwartość i szacunek do rodziców oraz uczniów tworzą przyjazną atmosferę. Dla środowiska lokalnego jest to miejsce krzewienia kultury i integracji lokalnej społeczności. Obecnie w szkole uczy się ponad 400 uczniów w 20 oddziałach i jest to największa placówka oświatowa na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.

Uczniowie korzystają z bardzo dobrej bazy dydaktycznej, w szczególności dużych sal lekcyjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, pracowni komputerowych, biblioteki, sali gimnastycznej z kompleksem boisk, salki gimnastyki korekcyjnej, gabinetu pedagoga i psychologa, gabinetu logopedy, harcówki. Istnieje możliwość korzystania z obiadów przygotowywanych przez zmodernizowaną i unowocześnioną kuchnię szkolną. Szkołę wyróżnia bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dostosowana do potrzeb uczniów oraz wysoki poziom nauczania potwierdzony bardzo dobrymi wynikami sprawdzianów zewnętrznych (wzrost wyników w skali staninowej, wyniki wyższe od średnich wyników w województwie, laureaci konkursów przedmiotowych etapu wojewódzkiego, nagrody i wyróżnienia w różnorodnych konkursach). Dobre wyniki nauczania to efekt stosowania przez nauczycieli elementów oceniania kształtującego, stałe doskonalenie kadry pedagogicznej w zakresie stosowania nowych metod i form pracy, kształcenie poza systemem klasowo- lekcyjnym (wycieczki edukacyjne, lekcje w terenie, zajęcia w różnych instytucjach, lekcje w muzeum i teatrze, zielone szkoły, spotkania z ciekawymi ludźmi w ich miejscu pracy), wprowadzenie innowacji i działań nowatorskich oraz realizacja projektów edukacyjnych. Rok szkolny wypełniają konkursy wiedzy, zawody sportowe, festyny, święta szkolne oraz okolicznościowe akcje i imprezy. Do tradycji szkoły na stałe wpisało się Święto Patrona. Począwszy od klasy czwartej uczniowie uczą się drugiego języka obcego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, a od klasy pierwszej korzystają z bezpłatnych zajęć na basenie. Szkoła bierze udział w akcjach „szklanka mleka” i „owoce w szkole”. Uczniowie mają możliwość korzystania z opieki logopedy, psychologa i pedagoga oraz zajęć gimnastyki korekcyjnej. Proponowane są różnorodne zajęcia dla uczniów zdolnych i mających trudności w nauce, zajęcia sportowe w ramach SKS, zajęcia korekcyjno–kompensacyjne oraz rewalidacyjne. Od rana do późnego popołudnia szkoła tętni życiem – organizowane są zajęcia w szkolnych klubach, kołach, zespołach tanecznych i kołach teatralnych, działa drużyna zuchowa i harcerska. Dumą szkoły jest certyfikat „Szkoła z klasą”. Szkoła Podstawowa w Nowinach jako jedyna szkoła podstawowa w Polsce została nagrodzona przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej w ramach IV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Sukces odniosła również w województwie świętokrzyskim zdobywając I miejsce i GRAND PRIX Brylantowy OTeK. W trosce o dobro dziecka szkoła konsekwentnie współpracuje z instytucjami wspomagającymi jej działania. Absolwenci tej szkoły bardzo dobrze radzą sobie na dalszym etapie edukacyjnym.

 

 

Zobacz strony: 

1

Pogoda na dziś

Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h

Komunikaty

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych
Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
Wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych
O wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
INFORMACJA
Dotycząca odstrzałów w Zakładzie Górniczym Kopalnia Dolomitu Radkowice – Kopalnia Radkowice, Kopalnia Radkowice – Północ oraz Kopalnia Kowala Mała
SMS-OWY SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW
Zachęcamy skorzystania z SMS-owego powiadamiania

Galeria

Punkty adresowe

 

Serwis Nowiny

 

Wirtualny spacer

 

Głos Nowin

 

Punkt Informacyjny

 

Tor motokross Kowala

 

Lokalna Grupa Działania

 

e-Swiętokrzyskie

 

Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej

 

Projekt i realizacja: Seenet