Kontakt Urząd gminy Archiwum

Menu strony

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zamów darmowy newsletter

 

 

Dzisiaj jest: sobota 30 września 2023   |   Imieniny: Wera, Honoriusz

Szkoła Podstawowa w Kowali

 

 

 

 

czytaj więcej...

 

„Jesteśmy szkołą przyjazną uczniom, otwartą, dajemy swoim podopiecznym radość z uczenia się”


Dobrze przygotowujemy do następnego etapu kształcenia;

Wychowujemy w duchu patriotyzmu;

Pielęgnujemy tradycje własnego regionu i kraju;

Uczymy szacunku do nas samych i innych;

Proponujemy zdrowy styl życia, bo jesteśmy „Szkołą Promującą Zdrowie”;

Dbamy o nasze środowisko przyrodnicze;

Przygotowujemy do życia we współczesnym świecie;

Szkoła Podstawowa im. gen Antoniego Hedy ps. „Szary” w Kowali zapewnia wysoką jakość kształcenia, wychowania i opieki. Jest wolna od nałogów, nietolerancji i przemocy. Staramy sie tworzyć warunki do bezpiecznej i przyjemnej nauki. Nasi uczniowie objęci są opieką medyczną i psychologiczno-pedagogiczną. Szkoła oferuje następujące zajęcia pozalekcyjne: korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, rozwijające, plastyczne, teatralne, rekreacyjno-sportowe, matematyczne, polonistyczne, muzyczne, informatyczne, historyczne, turystyczne.

Cała społeczność dba o dobre imię i honor szkoły. Pielęgnuje zwyczaje i tradycje szkolne. Wizerunek szkoły w środowisku lokalnym jest pozytywny. Nasza szkoła jest liczącą się placówką oświatowo-kulturalną w środowisku lokalnym.

 • Realizujemy bezpłatne zajęcia z języka angielskiego w oddziale przedszkolnym.
 • Uczestniczymy w projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w kl. I-III szkoły podstawowej”,
 • prowadzimy bezpłatne zajęcia: logopedyczne, dla uczniów ze specjalnymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, dla dzieci uzdolnionych plastycznie i uzdolnionych matematyczno– przyrodniczo.
 • W ramach projektu „Radosna Szkoła” zgromadziliśmy bogate wyposażenie pracowni klas I-III.
 • Utworzyliśmy specjalne  miejsce zabaw na świetlicy szkolnej przeznaczone dla sześciolatków i siedmiolatków oraz uczniów kl. I-III.
 • Dysponujemy placem zabaw dla dzieci umożliwiającym prowadzenie zajęć zabawowo-ruchowych
 • Ze względu na dogodne położenie szkoły mamy możliwość prowadzenia lekcji w terenie oraz korzystania z różnych obiektów sportowych i kulturalnych na terenie gminy.
 • Zajęcia lekcyjne odbywają się wyłącznie na pierwszą zmianę.
 • Na prośbę rodziców czas pracy świetlicy szkolnej został rozszerzony i trwają one od godz. 7.00 do 16:00.
 • Każda z klas I-III odbywa zajęcia wyłącznie we własnej, przystosowanej do potrzeb dzieci sali.
 • Uczestniczymy w programie ARR  „Owoce warzywa” oraz „Doskonałe mleko” dzięki czemu dzieci mogą spożywać świeże owoce i warzywa oraz pić mleko i jogurty.
 • Organizujemy zajęcia taneczno – wokalne w klasach I-III prowadzone przez profesjonalnych instruktorów tańca i śpiewu z WDK Kielce w zespole „Mali Kowalanie” oraz  zajęcia teatralne dla klas IV - VI.
 • Prowadzimy różnorodne koła zainteresowań dla dzieci uzdolnionych oraz zespoły wyrównawcze dla dzieci mających trudności w nauce.
 • Zapewniamy dodatkową pomoc w nauce przez organizowanie dodatkowych zajęć  w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Oferujemy zajęcia gimnastyczne - gry i zabawy ruchowe prowadzone przez specjalistów i dodatkowo zajęcia korekty wad postawy.
 • Posiadamy nowoczesne pracownie internetowe dla klas I – III i klas IV – VI oraz Internet bezprzewodowy dostępny w całym obiekcie szkolnym,  tablice interaktywne, nasi uczniowie i nauczyciele mają własne laptopy, które mogą zabierać do domu w ramach realizacji programu „Cyfrowa szkoła”.
 • Przywiązujemy dużą wagę do ekologii poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć, zbieranie surowców wtórnych czy organizowanie imprez.
 • Prowadzimy cykliczne imprezy, które na stałe zagościły w naszym kalendarzu: „Tydzień kultury języka” , „Koncert kolęd i pastorałek”, „Przegląd teatrzyków szkolnych”, „Dni Matematyki”, „Szkolny Tydzień Profilaktyki” i wiele innych.
 • Realizujemy ogólnopolskie programy wychowawcze „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Spójrz inaczej na agresję” , „Cała Polska czyta dzieciom”
 • Realizujemy wojewódzki program prewencyjno - profilaktyczny „Raz, dwa, trzy – bądź bezpieczny i Ty” i dążymy do zdobycia  CERTYFIKATU BEZPIECZEŃSTWA.
 • W naszej szkole funkcjonują organizacje takie jak Zuchy, ZHP, Koło Przyjaciół Zwierząt, Koło Ratownictwa Medycznego, Klub Młodego Europejczyka,  itp..
 • Uczniowie nieodpłatnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie w ramach  czwartej godziny wychowania fizycznego;
 • Od nowego roku szkolnego 2013/14 wprowadzamy zajęciach z języka niemieckiego.
 • Wszystkim uczniom gwarantujemy stałą opiekę pedagoga szkolnego.
 • W szatni każdy uczeń dysponuje własną szafką;
 • Szkoła jest monitorowana 24 godziny na dobę i zapewnia maksymalne poczucie bezpieczeństwa dla wszystkich.

Jeśli chcecie Państwo, by wasze dziecko uczyło się w bezpiecznej szkole, w której każdy uczeń traktowany jest indywidualnie i otoczony troskliwą opieką wychowawczą i pedagogiczną, zapraszamy do naszej szkoły, która jako jednostka mała i kameralna, zapewnia uczniom wyjątkowe, ciepłe relacje uczeń- nauczyciel i doskonałe warunki nauki.

 

JESTEŚMY MAŁĄ SZKOŁĄ, KTÓRA DAJE WIELKIE SZANSE DLA WSZYSTKICH!!!

 

Więcej na stronie internetowej szkoły

 

 

Zobacz strony: 

1

Pogoda na dziś

Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h

Komunikaty

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych
Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
Wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych
O wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
INFORMACJA
Dotycząca odstrzałów w Zakładzie Górniczym Kopalnia Dolomitu Radkowice – Kopalnia Radkowice, Kopalnia Radkowice – Północ oraz Kopalnia Kowala Mała
SMS-OWY SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW
Zachęcamy skorzystania z SMS-owego powiadamiania

Galeria

Punkty adresowe

 

Serwis Nowiny

 

Wirtualny spacer

 

Głos Nowin

 

Punkt Informacyjny

 

Tor motokross Kowala

 

Lokalna Grupa Działania

 

e-Swiętokrzyskie

 

Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej

 

Projekt i realizacja: Seenet