Kontakt Urząd gminy Archiwum

Menu strony

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zamów darmowy newsletter

 

 

Dzisiaj jest: sobota 30 września 2023   |   Imieniny: Wera, Honoriusz

Skład

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

 

Duchniak Zofia – Okręg 11 (Nowiny) od czerwca 2015 r.

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny zasiada po raz drugi. W latach 2012-2014 była członkiem Komisji Oświaty, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa i Kultury. Ma licencjat z zakresu resocjalizacji. Obecnie jest na świadczeniu ZUS. Ma męża Tadeusza i jest szczęśliwą mamą dwóch córek oraz babcią trojga wnucząt. Interesuje się polityką i podróżami. Zasiadając w Radzie chce pracować na rzecz lokalnej ojczyzny. Będzie dążyć do poprawy jakości życia każdego mieszkańca w sposób racjonalny i sprawiedliwy. Jest otwarta na dialog ze społecznością lokalną.

e-mail: z.duchniak@nowiny.com.pl

tel: +48 41 347 50 00

      +48 664 946 369

przyjęcia interesantów: II, poniedziałek miesiąca
                                       w godz. 15.00-16.00


Barwinek Łukasz – Okręg 13 (Wola Murowana) do kwietnia 2015 r.

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny pracuje już drugą kadencję. Uprzednio zasiadając w Radzie pełnił funkcję Przewodniczącego Klubu Radnych Wspólne Dobro oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Ma wykształcenie wyższe na kierunku politologia o specjalności administracja samorządowa. Pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach na stanowisku Kierownika Referatu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych. Pochodzi z rodziny wielodzietnej. Ma dwie starsze siostry oraz starszego brata. Szacunku do ludzi i pracy nauczył się od rodziców i dziadków. To dzięki Nim poznał również siłę tradycji i wiary. Mieszka z rodzicami. Jest kawalerem. Interesuje się sportem, polityką i ogrodem. Jego doświadczenia pomagają mu być blisko zwykłych ludzi – rozumie ich codzienne problemy i potrzeby, a jako radny chce zrobić wszystko, żeby pomóc je rozwiązywać. Jego celem jest rozwój jego miejscowości – Woli Murowanej i całej gminy. Chce służyć Mieszkańcom najlepiej jak potrafi.

e-mail: l.barwinek@nowiny.com.pl

 

przyjęcia interesantów: II, IV poniedziałek miesiąca
                                        w godz. 15.00-16.00

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy   

      

Posłowska Renata – Okręg 15 (Kowala)

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny zasiada już po raz drugi. W poprzedniej kadencji była członkiem Komisji Rewizyjnej. Ma wykształcenie średnie. Od 2007 roku pracuje społecznie jako sołtys. Jest mężatką i ma dwoje dorosłych dzieci. Interesuje się pisaniem wierszy, muzyką, książkami. Lubi projektować i szyć sobie ubrania. Zasiadając w Radzie jej głównym celem jest pomoc dla ludzi starszych i samotnych. Najważniejsza jest dla niej służba drugiemu człowiekowi. Chce współpracować z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kowali oraz Kołem Gospodyń Wiejskich „Kowalanki”.

e-mail: r.poslowska@nowiny.com.pl

– Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Kurtek Michał – Okręg 10 (Nowiny)

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny zasiada po raz pierwszy. Ma wykształcenie wyższe. Prowadzi Działalność Gospodarczą. Jest żonaty, ma dwoje dzieci w wieku szkolnym. Interesuje się turystyką górską, branżą TSL, a także siatkówką. Zasiadając w Radzie  Gminy  chce współpracować z Radą i pracować na rzecz dalszego rozwoju Gminy oraz realizować swój program wyborczy.

e-mail: m.kurtek@nowiny.com.pl

– Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami – Przewodniczący

– Komisja Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

 

 

 

 

Nazwisko i imię

Komisje

 

Czerwiak Eugeniusz – Okręg 6 (Zagrody i Słowik)

Od 31 lat mieszka w Słowiku. Jest radnym trzecią kadencję. W minionych latach pracował w komisji Przemysłu, Planowania, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oświaty, Sportu i Rekreacji oraz doraźnie w Komisji Statutowej. Interesuje się każdą dziedziną sportu. Lubi jazdę rowerem oraz muzykę. Ma żonę i czworo dzieci. Jest rencistą. Zasiadając w Radzie chce rozwijać gminę i podnosić standard życia mieszkańców.  

e-mail: e.czerwiak@nowiny.com.pl

– Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

– Komisja Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej


 

Giemza Edyta  – Okręg 1 (Szewce-Zawada)

Po raz pierwszy zasiada w radzie Gminy Sitkówka-Nowiny. Ma wykształcenie Wyższe magisterskie. Pracuje w Starostwie Powiatowym w Kielcach – Wydział Budownictwa. Ma męża Grzegorza, córkę Wiolettę – studentkę Politechniki Świętokrzyskiej, a także syn Marcina – tegorocznego maturzystę. Ma wiele pasji, między innymi motoryzację, górskie wędrówki, czy politykę. Bardzo lubi czytać książki – jednak jej największą pasją jest rodzina. Pragnie stworzyć jej i mieszkańcom dogodne warunki życia w naszej „Małej Ojczyzny” – gminie Sitkówka-Nowiny. Bycie radną to dla niej przede wszystkim kontakt z ludźmi, poznawanie ich potrzeb i oczekiwań. To często drobne sprawy, które na co dzień ułatwiają życie. Takie przyjacielskie odruchy, które sprawiają, że ludzie, którym w życiu jest trudniej dodają otuchy i siły do zmagania się z codziennością. W pełnieniu  funkcji radnej przyświeca jej generalnie zasada, tworzenia prawa dla ludzi, a nie stwarzania im barier.

e-mail: e.giemza@nowiny.com.pl

 – Komisja Rewizyjna – Przewodnicząca
  Gryń Łukasz Okręg 14 (Kowala i Sitkówka) 

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny zasiada po raz pierwszy. Ma wykształcenie wyższe. Pracuje w Firmie Farmaceutycznej jako Regionalny Kierownik Sprzedaży. Ma żonę Ilonę oraz dwie córki Jowitę i Marcelinę. Lubi pracować dla ludzi i pomagać innym, każdą wolną chwilę poświęca swoim najmłodszym pociechom, a także żonie. Aktywnie kibicuje GKS Nowiny i Koronie Kielce. Jest miłośnikiem tenisa ziemnego. W wolnych chwilach lubi relaksować się przy dobrej muzyce, jest pasjonatem Benassi Bros. Jego życiowa dewiza, którą się kieruje brzmi „z chęcią i pasją dla ludzi”. Oddając się do dyspozycji mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny oferuje rzetelność, uczciwość i konsekwencję w pracy na rzecz drugiego człowieka.

e-mail: l.gryn@nowiny.com.pl

– Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia

– Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 

Kasperek Andrzej – Okręg 13 (Wola Murowana)

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny pracuje już po raz czwarty. W jednej z poprzednich kadencji był członkiem Zarządu Gminy w Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny. Był także członkiem komisji Rolnictwa i bezpieczeństwa. Od lat jest czynnym strażakiem. Już po raz piąty sprawuje funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Murowanej. Jest społecznikiem. Na swoim koncie ma wiele dokonań na rzecz gminy Sitkówka-Nowiny. Pełniąc przez lata funkcje radnego i prezesa straży przyczynił się swoimi działaniami do budowy remizy OSP Wola Murowana, do budowy dróg, chodników i kanalizacji, a także do wymiany części wodociągu. Jak sam twierdzi, do zrobienia jest jeszcze wiele. Interesuje się sportem, działalnością na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej, a także działalnością na rzecz społeczeństwa gminy i poprawy bezpieczeństwa. W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny chce budować i podtrzymywać dobre relacje, dialog i porozumienie.     

e-mail: a.kasperek@nowiny.com.pl

– Komisja bezpieczeństwa, polityki społecznej i zdrowia

– Komisja ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki nieruchomościami


Kasprzyk Waldemar – Okręg 9 (Nowiny)

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny zasiada po raz pierwszy. Ma wykształcenie zawodowe. Pracuje w Cementowni Nowiny SA. Ma żonę Urszulę i dwoje dzieci. Interesuje się sportem. Zasiadając w Radzie planuje przełożyć swoje doświadczenie i zaangażowanie w prace społeczne Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej na prace dla większej społeczności lokalnej. Będzie też dążył do przemyślanych inwestycji ze środków publicznych.

e-mail: w.kasprzyk@nowiny.com.pl

– Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

– Komisja Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej

 

Krzysiek-Nowakowska Renata – Okręg 2 (Szewce)

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny zasiada po raz pierwszy. Ma wykształcenie wyższe. Pracuje w Zespole Placówek Oświatowych w Jaworzni. Ma męża Marka oraz syna Adama, który jest studentem na Akademii Medycznej w Łodzi. Interesuje się fotografią – lubi zatrzymywać w kadrze chwilę, a przyroda jej zdaniem jest najlepszym i najwdzięczniejszym modelem. Jestem początkującym ogrodnikiem. Lubi też czytać książki, jeździć na rowerze, biegać i chodzić po lesie. Zasiadając w Radzie chce godnie reprezentować mieszkańców swojej miejscowości, dbać o ich dobro i komfort życia. Swoją pracą w Radzie Gminy chce przyczynić się do realizacji Programu Wyborczego Klubu Wspólne Dobro.

e-mail: r.krzysiek-nowakowska@nowiny.com.pl

– Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

– Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodnicząca


 

Mularczyk Robert – Okręg 7 (Trzcianki i Nowiny)

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny zasiada po raz pierwszy. Ma wykształcenie wyższe. Pracuje w firmie Protector w Kielcach. Interesuje się piłką nożną, siatkówką, kulturystyką, sportami walk, strzelectwem, a także bieganiem. Jest żonaty. Ma także dwoje dzieci – córkę i syna. Zasiadając w Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny będzie zabiegał o rozwój gminy z jednoczesną dbałością szacunkiem dla mieszkańców. 

e-mail: r.mularczyk@nowiny.com.pl

 – Komisja Rewizyjna

Podczasiak Artur – Okręg 8 (Nowiny)

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny zasiada po raz drugi. W poprzedniej kadencji był Przewodniczącym Komisji Przemysłu, Planowania, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Przewodniczącym Doraźnej Komisji Statutowej oraz Członkiem Komisji Rolnictwa, Usług, Handlu i Rzemiosła, a także Członkiem Rady Społecznej SZPOZ w Sitkówce-Nowiny. Ma wykształcenie średnie. Obecnie jest studentem Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Żonie Karolinie pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ma też córkę Kasię i syna Krzysia. Interesuje się sportem, muzyką, majsterkowaniem i szeroko rozumianą polityką. Zasiadając w Radzie chce dążyć do poprawy jakości życia mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny. Dla jednych będzie to budowa sieci wod-kan, oświetlenia, dróg i chodników, dla innych mieszkańców edukacja i kultura, a dla kolejnych niewygórowane podatki i opłaty za wywóz śmieci.

e-mail: a.podczasiak@nowiny.com.pl

– Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia

– Komisja Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej – Przewodniczący 

 

 Pyk Zbigniew – Okręg 4 (Zgórsko)

W radzie Gminy Sitkówka-Nowiny zasiada już po raz piąty. Od 1998 roku nieprzerwanie przez trzy kadencje do roku 2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. W minionej kadencji w latach 2010-2014 był zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy. Ma wykształcenie średnie. Pracuje w Energo-Eko-Plus sp. z o.o. Ma żonę Leokadię. Interesuje się turystyką, sportem – uprawia narciarstwo zjazdowe, a także jeździ na rowerze górskim. Poza tym, lubi też film i dobrą książkę. Zasiadając w Radzie chce godnie reprezentować swoich Wyborców, dbając o sprawiedliwe i jak najbardziej efektywne wydatkowanie publicznych pieniędzy.

e-mail: z.pyk@nowiny.com.pl

– Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia

– Komisja Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej


Wilk Marian – Okręg 3 (Zgórsko)

Jest radnym trzecią kadencję. W latach 2006-2014 pracował w Komisji Rolnictwa, Przemysłu i Komisji Rewizyjnej. Ma wykształcenie średnie techniczne. Obecnie pracuje w Zakładzie Produkcji Wyrobów Papierowych „Multipak” w Nowinach, produkującym opakowania z tektury falistej. Ma żonę Halinę, córkę Annę, syna Michała, synową Małgorzatę i dwoje wnuków Magdalenę i Aleksandra. Interesuje się motoryzacją oraz sportem. Jest aktywnym kibicem. Często uczęszcza na mecze Korony Kielce oraz Vive. Jako radny chce nadal służyć mieszkańcom gminy i mieć realny wpływ na podnoszenie jakości ich życia poprzez realizację strategicznych i ważnych inwestycji.

e-mail: m.wilk@nowiny.com.pl

 – Komisja Rewizyjna

 

 Wojcieszyński Marcin – Okręg 12 (Bolechowice)

W Radzie Gminy Sitkówka-Nowiny zasiada po raz pierwszy. Ma wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz absolwentem Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy na kierunku Ratownik Medyczny. Pracuje w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego na stanowisku Ratownika Medycznego. Jestem kawalerem, a jego rodzinę stanowi mama Janina, dwie siostry Katarzyna i Sylwia oraz młodszy brat Michał. Interesuje się medycyną, sportem, muzyką i filmem. Zasiadając w Radzie planuje ciężko pracować na rzecz mieszkańców, konsekwentnie dążyć do zrealizowania zaplanowanych w programie wyborczym inwestycji i zagadnień, a także mieć stały kontakt z mieszkańcami.

e-mail: m.wojcieszynski@nowiny.com.pl

 – Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia – Przewodniczący 

– Komisja Oświaty, Kultury i Sportu  Wójtowicz Małgorzata – Okręg 5 (Zgórsko)

Radną Rady Gminy Sitkówka-Nowiny jest po raz pierwszy. Ma wykształcenie policealne. Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze. Lubi pracować w ogródku, czytać dobrą książkę, aktywnie spędzać czas, rozmawiać z ludźmi, pomagać im oraz służyć dobrą radą. Ma męża i dwóch synów. Zasiadając w Radzie chce służyć pomocą mieszkańcom gminy w trudnych sytuacjach życiowych, zapewnić im minimum komfortu życiowego, a także dbać o bezpieczeństwo i zdrowie. Jak sama twierdzi, problemy mieszkańców są także jej problemami. 

e-mail: m.wojtowicz@nowiny.com.pl

 – Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Społecznej i Zdrowia

– Komisja Oświaty, Kultury i Sportu


 

 

 

Skład Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

Kadencja 2010-2014

 

 

Zobacz strony: 

1

Pogoda na dziś

Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h

Komunikaty

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych
Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
Wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych
O wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
INFORMACJA
Dotycząca odstrzałów w Zakładzie Górniczym Kopalnia Dolomitu Radkowice – Kopalnia Radkowice, Kopalnia Radkowice – Północ oraz Kopalnia Kowala Mała
SMS-OWY SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW
Zachęcamy skorzystania z SMS-owego powiadamiania

Galeria

Punkty adresowe

 

Serwis Nowiny

 

Wirtualny spacer

 

Głos Nowin

 

Punkt Informacyjny

 

Tor motokross Kowala

 

Lokalna Grupa Działania

 

e-Swiętokrzyskie

 

Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej

 

Projekt i realizacja: Seenet