Kontakt Urząd gminy Archiwum

Menu strony

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zamów darmowy newsletter

 

 

Dzisiaj jest: środa 29 listopada 2023   |   Imieniny: Błażej, Saturnin

OSP

 

 

 

 

Gminna Sitkówka-Nowiny na swoim  terenie ma 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  tj. OSP Kowala i Wola Murowana oraz Szewce–Zawada. Jednostkami tymi kierują zarządy poszczególnych OSP.

  1. OSP Kowala kieruje zarząd w składzie:

– prezes Czesław Bentkowski
– wice prezes /naczelnik/ Marcin Głogowski
– zastępca naczelnika Krzysztof Kubicki
– sekretarz Joanna Bentkowska
– skarbnik Janusz Wierzbicki
– gospodarz Tomasz Bentkowski
– kronikarz Monika Stokowiec
– członek  Paweł Buras

– członek Marcin Piotrowski

2. OSP Wola Murowana zarząd w składzie:

– prezes Andrzej Kasperek

– wice prezes /naczelnik/ Marcin Wojcieszyński

– zastępca naczelnika  Kamil Zawadzki

– sekretarz  Michał Kasperek

– skarbnik Henryk Sędziejewski

– gospodarz Waldemar Pawłowski

– członek  Jarosław Madej

3. OSP Szewce-Zawada zarząd w składzie:

– prezes Jerzy Wierzbicki

– wice prezes /naczelni/ Marek Szymonek

– zastępca naczelnika  Andrzej Bartkiewicz

– sekretarz  Krzysztof Stachaczyk

– skarbnik Paweł Pękalski

– gospodarz Robert Gajek

 

Ochotnicze Straże Pożarne w Kowali i Woli Murowanej należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG). Na terenie powiatu kieleckiego z tego systemu działa 40 jednostek OSP oraz 74 jednostki OSP poza systemu KSRG w tym 1 jednostka OSP z naszej Gminy. Nasza Gmina jest w sektorze działania Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 3 mieszczącej się przy ulicy Grunwaldzkiej w Kielcach. Jednostki z KSRG wyróżniają się pod względem wyposażenia w sprzęt, dyspozycyjności, wyszkolenia, możliwości działań operacyjnych.

Według opracowanych norm dla poszczególnych OSP, które określają, że każda OSP posiada 2 samochody pożarnicze. Norma ta jest spełniona, ponieważ każda OSP posiada 2 samochody gaśnicze. Należy nadmienić, że obecnie 4 samochody gaśnicze tj. OSP Kowala 2 samochód gaśniczy oraz OSP Wola Murowana 2 samochody gaśnicze są własnością tych OSP. Natomiast gmina posiada 2 samochody, gdzie jest właścicielem tj. OSP Szewce-Zawada 2 samochody gaśnicze. Utrzymania tego sprzętu i wyposażenia ponosi Gmina bez względu, kto jest jego właścicielem, ponieważ zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej jest zobowiązana do utrzymania powyższego sprzętu w pełnej gotowości bojowej.

Wyposażenie naszych jednostek jest na poziomie bardzo dobry, ale mimo to mamy wiele do zrobienia, aby ratownicy nieśli pomoc osobom potrzebującym w sposób profesjonalny. W roku 2014 realizacja zadań dotyczących wyposażenia jednostek prowadzona była w ramach przyznanych środków finansowych, które zostały zapewnione w budżecie Gminy na ochronę przeciwpożarową. Realizowane były normatywy wyposażenia jednostek OSP jak również normatyw wyposażenia ratowników. Rada Gminy przydzieliła nam kwotę prawie 140 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz innych opłaty mających na celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Naszej Gminy . W tej kwocie mieściło doposażenie jednostek w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji na wyższym poziomie profesjonalizmu oraz doposażenie dla druhów z uwzględnienie dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zarządu Głównego ZOSP RP z funduszu prewencyjnego firm ubezpieczeniowych, a także utrzymanie budynków i sprzętu będącego na wyposażeniu poszczególnych jednostek tj. energii elektrycznej, wody i ścieków itp.

Założyliśmy sobie cele priorytetowe mające na uwadze doposażenie w sprzęt poszczególnych OSP tj. sprzęt hydrauliczny OSP Szewce -Zawada oraz ciężki samochód gaśniczy dla OSP Kowala..

Co rocznie w Naszej Gminie jest rozgrywany Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu poszczególnych szkół oraz na poziomie Gminnym. W tym roku OTWP odbył się w dniu 20 marca w kategoriach dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum oraz ponadpodstawowe

W celu prawidłowego realizowania zadań i podwyższania wyszkolenia corocznie odbywają się zawody sportowo pożarnicze i również w tym roku zostały przeprowadzone zawody 6 lipca. Komisje sędziowską tych zawodów stanowią oficerowie Komendy Miejskiej PSP w Kielcach. Przygotowanie jednostek do tych zawodów zostały wysoko ocenione przez komisje. W zawodach brało udział 7 drużyn tj. seniorów – 3 drużyny; MDP – 2 drużyny chłopców i 1 drużyna dziewcząt oraz KDP – 1 drużyny.

Kolejnym zadaniem oprócz w/w zawodów strażacy z OSP Kowala uczestniczyli w zawodach na wodzie w dniu 30 sierpnia. Druhowie Ci uczestniczyli w Zawodach Wojewódzkich Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie zajęli 2 miejsce w kwalifikacji generalnej na 61 startujących drużyn w tym 20 jednostek PSP, 34 jednostki OSP, 5 grup z ośrodków sportu i klubów oraz 1 jednostka policji. W zawodach brało udział 220 ratowników.

Jednostki z terenu Gminy wyjeżdżały do akcji ratowniczo-gaśniczych w 2013 roku:

  1. OSP Kowala – 26 razy
  2. OSP Wola Murowana – 49 razy
  3. OSP Szewce – Zawada – 11 razy

 Do pożarów:

  1. OSP Kowala – 12 razy
  2. OSP Wola Murowana – 34 razy
  3. OSP Szewce – Zawada – 6 razy

Jednostki z terenu Gminy do pożarów wyjeżdżały 52 razy

Do miejscowych zagrożeń:

  1. OSP Kowala – 14 razy
  2. OSP Wola Murowana – 15 razy
  3. OSP Szewce – Zawada – 5 razy

Jednostki z terenu Gminy do miejscowych zagrożeń wyjeżdżały 34 razy

Oprócz tych działań jednostki z terenu Gminy wyjeżdżały do zabezpieczeń miasta Kielce OSP Wola Murowana i Kowala. Alarmów fałszywych nie było. W sumie jednostki z terenu Gminy wyjeżdżały wszelakiego rodzaju zdarzeń 86 razy.

Należy podkreślić ogromne zaangażowanie druhów naszej Gminy w działaniach usuwania gradobicia na terenie miejscowości Kowala, Zagrody i Trzcianki przez jednostkę OSP Kowala, OSP Wola Murowana. oraz OSP Szewce-Zawada

Prowadzana jest statystyka wyjazdów druhów z poszczególnych jednostek. Co rocznie Wójt Gminy uhonorowuje najbardziej aktywnego strażaka z poszczególnych jednostek dyplomem i nagrodami rzeczowymi. W miesiącu lipcu na gminnych zawodach sportowo-pożarniczych podziękowano w sposób szczególny tym druhom, którzy najwięcej czasu poświęcali na rzecz drugiego człowieka.

W lipcu 2014 roku z naszej Gminy uczestniczyło 20 dzieci w obozie szkoleniowo-wypoczynkowych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczy. W czasie tego pobytu dzieci są szkolone na dowódców tych drużyn. Obóz odbyły się w górach w miejscowości Krynica Górska .

Na podkreślenie zasługuje fakt, że co rocznie są przeprowadzone przeglądy sprzętu silnikowego i wyposażenia poszczególnych OSP przez komisje powołaną prze Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach i w ich ocenie nasze jednostki OSP Kowala i Wola Murowana utrzymują wysoki poziom ponieważ osiągnęły ocenę bardzo dobrą. Znalazły się one wśród 9 jednostek, które osiągnęły taką ocenę na 40 jednostek skontrolowanych.

 W roku 2014 przeszkoliliśmy druhów z poszczególnych OSP w zakresie dowódców, naczelników, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa powodziowego, kierowców konserwatorów. Obecnie w pełni wyszkolonych członków OSP gotowych nieść pomoc poszkodowanym mamy 40 osób w OSP Kowala, 27 osób w OSP Wola Murowana i 24 osoby w OSP Szewce-Zawada.

 

 

Zobacz strony: 

1

Pogoda na dziś

Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h

Komunikaty

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych
Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
Wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych
O wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
INFORMACJA
Dotycząca odstrzałów w Zakładzie Górniczym Kopalnia Dolomitu Radkowice – Kopalnia Radkowice, Kopalnia Radkowice – Północ oraz Kopalnia Kowala Mała
SMS-OWY SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW
Zachęcamy skorzystania z SMS-owego powiadamiania

Galeria

Punkty adresowe

 

Serwis Nowiny

 

Wirtualny spacer

 

Głos Nowin

 

Punkt Informacyjny

 

Tor motokross Kowala

 

Lokalna Grupa Działania

 

e-Swiętokrzyskie

 

Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej

 

Projekt i realizacja: Seenet