Kontakt Urząd gminy Archiwum

Menu strony

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zamów darmowy newsletter

 

 

Dzisiaj jest: poniedziałek 27 stycznia 2020   |   Imieniny: Aniela, Jerzy

Aktualności

 

 

Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

27-04-2015

 

Zapraszamy mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny na sesję Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia (poniedziałek) 2015 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny.

 

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z VI sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie delegatów do związków i organizacji międzygminnych.
 7. Sprawozdanie z działalności GOPS w Sitkówce-Nowinach za 2014 r.
 8. Zapoznanie się z „Oceną zasobów pomocy społecznej”.
 9. Sprawozdanie z działalności SZPOZ w Sitkówce-Nowinach za 2014 r.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach za 2014 r.
 11. Sprawozdanie z działalności GOK „Perła” w Nowinach za 2014 r.
 12. Podjęcie uchwał:

1) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sitkówce-Nowinach;

2) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach;

3) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury "Perła" w Nowinach;

4) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok;

5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-IV/21/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2015-2020;

6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr RG-IV/26/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w Gminie Sitkówka-Nowiny na rok 2015;

7)  Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, szkoleniu lub innym zdarzeniu organizowanym przez Straż Pożarną lub Gminę;

8)  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr RG-XXXIII/284/13 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sitkówka-Nowiny;

9) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny;

10) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości Szewce, Gmina Sitkówka-Nowiny;

11) Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości Zgórsko na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny;

12) Podjęcie uchwały w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości, położonej w miejscowości Nowiny, obręb geodezyjny Wola Murowana, Gmina Sitkówka-Nowiny na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach;

13) Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany numer 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitkówka-Nowiny;

14) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych przez Gminę Sitkówka-Nowiny w związku z wykonaniem siłowni zewnętrznych na terenie miejscowości Nowiny, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach;

15) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nakładów finansowych poniesionych przez Gminę Sitkówka-Nowiny w związku z wykonaniem siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach przy ul. Gimnazjalnej, na rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach;

16) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na finasowanie i upoważnienia Wójta Gminy do podjęcia działań w celu realizacji przez Gminę Sitkówka-Nowiny zadania inwestycyjnego "Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w msc. Nowiny na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;

17) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie i upoważnienia Wójta Gminy do podjęcia działań w celu realizacji przez Gminę Sitkówka-Nowiny zadania inwestycyjnego "Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury „Perła” w Nowinach wraz z terenem przyległym, przez nadanie mu nowych kompleksowych funkcji", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;

18) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie i upoważnienia Wójta Gminy do podjęcia działań w celu realizacji przez Gminę Sitkówka-Nowiny zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja przez przebudowę budynku klubu „Miniaturka” w Nowinach, wraz z nadaniem mu funkcji amfiteatru, oraz zagospodarowaniem terenów przyległych, w tym placu festynowego", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;

19) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sitkówka-Nowiny od Dyckerhoff Polska Spółka z o.o., sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zlokalizowanych na terenie byłego Zakładu I Cementowni Nowiny, oraz na przekazanie przejętych sieci, w istniejącym stanie technicznym, w użytkowanie do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach;

20) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Sitkówka-Nowiny od Dyckerhoff Polska Spółka z o.o., sieci kanalizacji burzowej zlokalizowanej na terenie byłego Zakładu I Cementowni Nowiny i byłej budowy FTG w Nowinach;

21) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach.

13. Wolne wnioski i informacje, sprawy różne.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Zakończenie obrad.

 

 

 

Pogoda na dziś

Temp.: 1 °C
Ciśn.: 981 hPa
Wiatr: 2 km/h

Komunikaty

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych
Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
Wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych
O wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
INFORMACJA
Dotycząca odstrzałów w Zakładzie Górniczym Kopalnia Dolomitu Radkowice – Kopalnia Radkowice, Kopalnia Radkowice – Północ oraz Kopalnia Kowala Mała
SMS-OWY SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW
Zachęcamy skorzystania z SMS-owego powiadamiania

Galeria

Punkty adresowe

 

Serwis Nowiny

 

Wirtualny spacer

 

Głos Nowin

 

Punkt Informacyjny

 

Tor motokross Kowala

 

Lokalna Grupa Działania

 

e-Swiętokrzyskie

 

Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej

 

Projekt i realizacja: Seenet