Kontakt Urząd gminy Archiwum

Menu strony

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zamów darmowy newsletter

 

 

Dzisiaj jest: środa 8 kwietnia 2020   |   Imieniny: Dionizy, Julia

Aktualności

 

 

Rekrutacja w Szkole Pdstawowej w Kowali

03-03-2015

 

Jesteśmy nowoczesną szkołą dbającą o dobry poziom kształcenia i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Bardzo ważne jest dla nas bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój ucznia. Kompetencje nauczycieli, ich otwartość i szacunek do rodziców oraz uczniów tworzą przyjazną atmosferę szkoły. Jesteśmy szkołą marzeń i szkołą sukcesu!!! Szkoła Podstawowa w Kowali to szkoła, która ma wiele do zaoferowania, dlatego warto się w niej uczyć!!!

 

Zapisy do oddziału przedszkolnego i do klasy I odbywają się codziennie w godz. od 8.00 do 14.00 w sekretariacie szkoły w terminie od 1 do 31 marca 2015roku. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 41-346-54-04. Wyniki rekrutacji będą udostępnione na tablicy ogłoszeń w szkole i na stronie internetowej szkoły 5 kwietnia 2014 r. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia i bliższego poznania naszej szkoły osobiście, bądź na stronie internetowej: www.spkowala.com.pl. Z radością oczekujemy na to spotkanie!! Jesteśmy małą szkołą, która daje wielkie szanse!!!

Zapewniamy:

 • bezstresowe przejście pomiędzy doświadczeniami przedszkolnymi i szkolnymi,
 • minimalizację kontrastów między przedszkolem i szkołą,
 • postrzeganie środowiska szkolnego tak, by dzieci odbierały je jako otwarte i przyjazne,
 • wspieranie dziecka oraz jego rodziny w nowej sytuacji,
 • przyjazny klimat umożliwiający adaptację do warunków funkcjonowania szkoły,
 • opiekę przyjaznych, dobrze przygotowanych nauczycieli,
 • opiekę w świetlicy,
 • dobór programów nauczania dostosowanych do podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, możliwości uczniów, warunków społecznych i bazy lokalowej,
 • wybór kart pracy i pomocy dydaktycznych umożliwiających efektywną i atrakcyjną dla dziecka realizację podstawy programowej,
 • twórcze i nowatorskie metody pracy z dzieckiem,
 • wyposażenie sali sprzyjające nauce i zabawie,
 • naukę języka angielskiego i wiele atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych,
 • rozwój zdolności i zainteresowań dziecka.

Szkoła dysponuje następującą bazą dydaktyczną:

 • czyste, jasne pomieszczenia oraz dobrze wyposażone sale lekcyjne,
 • pracownia komputerowa dla klas I-III i IV-VI oraz mobilny sprzęt komputerowy dla uczniów z możliwością wypożyczenia laptopa do domu, pozyskany przy realizacji programu rządowego „Cyfrowa szkoła",
 • świetlica szkolna z wydzielonym miejscem do zabawy dla dzieci z klas I – III,
 • biblioteka z czytelnią oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
 • sala gimnastyczna wyposażona w odpowiedni sprzęt sportowy,
 • gabinet logopedy i pedagoga szkolnego,
 • sala do zajęć nauczania indywidualnego i rewalidacji,
 • sala językowa wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt do nauki języków obcych,
 • sala do ćwiczeń ruchowych i treningów judo,
 • pokój nauczycielski,
 • gabinet dyrektora,
 • sekretariat szkoły,
 • oddzielny oddział przedszkolny składający się z dwóch grup.

Z budynkiem szkoły sąsiaduje:

 • boisko sportowe do piłki nożnej,
 • dwa place zabaw,
 • miejsce do rekreacji i jazdy konnej dla uczniów,
 • parking dla nauczycieli i rodziców,
 • zatoka autobusowa,
 • remiza strażacka,
 • sklep.

Teren szkolny jest ogrodzony i monitorowany przez całą dobę.

Szkoła posiada pomoce multimedialne i dydaktyczne:

 • pracownie komputerowe i laptopy dla uczniów posiadają odpowiednie oprogramowanie edukacyjne,
 • projektory, skanery, drukarki, fax, laptopy i kserokopiarki,
 • sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne, w których nauczycie i uczniowie mogą korzystać z Internetu,
 • e – podręczniki i ciekawe programy edukacyjne,
 • bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej z lekturami, słownikami, encyklopediami i innymi woluminami dla nauczycieli, uczniów i rodziców,
 • plansze dydaktyczne, modele, klocki, zabawki edukacyjne,
 • stronę Internetową, z której uczniowie i ich rodzice pozyskują niezbędne informacje o szkole.

Nasza szkoła gwarantuje:

 • wydzielone miejsca do zabawy, relaksu i odpoczynku na świetlicy i na korytarzu,
 • miejsce na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych,
 • opiekę świetlicową (w grupach nie większych niż 25 uczniów),
 • możliwość spożywania smacznych posiłków,
 • bezpłatne wsparcia psychologiczno-pedagogiczne,
 • rozpoznanie potrzeb uczniów (szczególne uzdolnienia czy trudności w uczeniu się),
 • współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną wspierającą pracę nauczycieli,
 • podział na klasy złożone z niewielkiej liczby uczniów,
 • czas trwania zajęć dostosowywany do możliwości najmłodszych uczniów,
 • tempo nauki dostosowane do potrzeb uczniów,
 • naukę dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego,
 • edukację szachową w klasach I – III.

Nauczyciele naszej szkoły:

 • współpracują z nauczycielami przedszkola,
 • zapoznają się z diagnozą swoich uczniów i ich środowiskiem,
 • intensywnie wspierają rozwój dzieci rozpoczynających naukę w I klasie,
 • właściwie organizują czas pracy i odpoczynku,
 • dbają o bezpieczną i twórczą atmosferę,
 • ciekawie prezentują tematykę zajęć angażując uczniów w naukę i zabawę,
 • organizują zabawy i zajęcia, które oddziałują na wszystkie zmysły,
 • pozwalają dziecku doświadczać, poznawać i zrozumieć otaczający je świat,
 • rozwijają: twórcze myślenie, kreatywność, zdolność do obrazowego myślenia,
 • stosują: różnorodne metody nauczania: dramę, inscenizację, pantomimę, różnorodne formy plastyczne,
 • planują czynności swoje i dziecka w czasie i przestrzeni poprzez: zabawę, prace użyteczne, kontakty z grupami zawodowymi, spacery i wycieczki, uroczystości i zajęcia dydaktyczne,
 • stosują aktywizujące formy działania: integracyjne, służące lepszemu współdziałaniu, pozwalające zapomnieć o stresie; dyskusyjne, uczące rozwiązywania problemów, negocjowania i argumentowania.

Jeśli chcecie Państwo, by wasze dziecko uczyło się w bezpiecznej szkole, w której każdy uczeń traktowany jest indywidualnie i otoczony troskliwą opieką wychowawczą i pedagogiczną, zapraszamy do naszej szkoły, która jako jednostka mała i kameralna, zapewnia uczniom wyjątkowe, ciepłe relacje uczeń – nauczyciel i doskonałe warunki nauki.

 

JESTEŚMY MAŁĄ SZKOŁĄ, KTÓRA DAJE WIELKIE SZANSE DLA WSZYSTKICH!!!


Z wyrazami szacunku.


 

 

Pogoda na dziś

Temp.: 11 °C
Ciśn.: 991 hPa
Wiatr: 3 km/h

Komunikaty

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych
Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
Wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych
O wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
INFORMACJA
Dotycząca odstrzałów w Zakładzie Górniczym Kopalnia Dolomitu Radkowice – Kopalnia Radkowice, Kopalnia Radkowice – Północ oraz Kopalnia Kowala Mała
SMS-OWY SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW
Zachęcamy skorzystania z SMS-owego powiadamiania

Galeria

Punkty adresowe

 

Serwis Nowiny

 

Wirtualny spacer

 

Głos Nowin

 

Punkt Informacyjny

 

Tor motokross Kowala

 

Lokalna Grupa Działania

 

e-Swiętokrzyskie

 

Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej

 

Projekt i realizacja: Seenet