Kontakt Urząd gminy Archiwum

Menu strony

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zamów darmowy newsletter

 

 

Dzisiaj jest: piątek 7 sierpnia 2020   |   Imieniny: Kajetan, Klaudia

Aktualności

 

 

Budżet na 2015 rok radni przyjęli jednogłośnie

29-01-2015

 

Podczas ostatniego posiedzenia sesji Radni Rady Gminy Sitkówka-Nowiny jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2015 rok. Warto zaznaczyć, że tegoroczny budżet opiewa na kwotę ponad 48 milionów złotych. Gościem posiedzenia najważniejszej sesji w roku – sesji budżetowej – był Wicestarosta Powiatu Kieleckiego, Zenon Janus oraz radna Powiatu Kieleckiego, Bogumiła Kowalczyk.

 

Najważniejszym punktem obrad ostatniego posiedzenia sesji Rady Gminy było uchwalenie budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok. Projekt budżetu przedstawiła skarbnik Gminy Joanna Młynarczyk-Kusińska, a opiniowali jego wartość przewodniczący poszczególnych komisji statutowych Rady. Pozytywna była także opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przygotowanie budżetu gminy, czyli zestawienie dochodów i wydatków finansowych samorządu gminnego to najważniejsza część pracy radnych i służb finansowych Urzędu Gminy oraz wójta. Zanim projekt trafia pod głosowanie na sesji budżetowej jest skrupulatnie rozpatrywany i dyskutowany na posiedzeniach stałych komisji statutowych. Zatwierdzenie go przez nowińskich rajców podczas najważniejszej w roku sesji budżetowej było już tylko formalnością. – Dziękuję wszystkim radnym za rzetelną i skrupulatną pracę, wspólnie odbyliśmy wiele merytorycznych dyskusji. Wynikiem wspólnej pracy jest budżet jaki przygotowaliśmy po autopoprawkach uwzględniających wnioski radnych. Jestem przekonany, że taka współpraca przyniesie wymierne efekty dla dobra naszej gminy – dziękował wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Warto podkreślić, że tegoroczny projekt budżetu gminy zaplanowany został po stronie dochodów w kwocie ponad 48 milionów zł, a po stronie wydatków w kwocie ponad 45 milionów zł. – Z nadwyżki budżetowej spłacimy częściowo zobowiązania z tytułu kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – wyjaśnił Przewodniczący Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, Łukasz Barwinek. Warto podkreślić, że na początku 2015 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów wyniesie 12 219 251,72 zł, natomiast na koniec roku wyniesie 8 919 251,72 zł, co stanowi 18% planowanych dochodów. Należy dodać, że jest to bezpieczny poziom zadłużenia, mając na uwadze, iż obowiązujący w poprzednich latach wskaźnik wysokości zadłużenia to 60%.

W projekcie uchwały budżetowej na 2015 r. jako priorytetowe uwzględniono wydatki na bieżące utrzymanie szkół, placówek oświatowych i dowozu dzieci do szkół, zapewnienie funkcjonowania administracji samorządowej oraz innych jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania na rzecz społeczeństwa gminy, pomoc społeczną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, czy organizację prac interwencyjnych dających możliwość zatrudnienia osobom bezrobotnym będącym w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Istotną rolę odegrają też zadania inwestycyjne, na które przeznaczono ponad 6 milionów złotych, co stanowi 13 % środków z budżetu. – Budżet na 2015 rok jest zrównoważony i bezpieczny dla gminy – zaznaczył Przewodniczący Rady Łukasz Barwinek. – Po wielu merytorycznych dyskusjach przeprowadzonych pomiędzy władzami gminy oraz radnymi wprowadziliśmy do niego sporo zmian, które dotyczą także oszczędności na kwotę 1 miliona 600 tysięcy złotych. Te środki w większości przeznaczyliśmy na zadania inwestycyjne – podkreślił Przewodniczący Łukasz Barwinek.

Zanim podjęto jedną z najważniejszych uchwał w roku mówiono również o konieczności pozyskiwania środków zewnętrznych. – Myślę, że jest to budżet, który w tym roku pozwoli nam przygotować się na to, co nas czeka w najbliższej przyszłości, kiedy będziemy starać się jako gmina o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na różnego rodzaju inwestycje – zaznaczył wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – W tym roku w większości będziemy przeprowadzać takie inwestycje, na które w żaden sposób nie udałoby się nam pozyskać dofinansowania ze środków zewnętrznych, a także takie, które są pilne i muszą być wykonane szybko – powiedział wójt Nowaczkiewicz, informując jednocześnie, że gmina już planuje zatrudnić nowego pracownika do pozyskiwania środków unijnych. – Zatrudniony zostanie urzędnik, który będzie pisał wnioski unijne, rozliczał je i pomagał gminie w pozyskaniu środków zewnętrznych. Jestem pewien, że każda złotówka zainwestowana w to stanowisko pracy zwróci się w ogromną nadwyżką na rzecz gminy w postaci pozyskanych funduszy zewnętrznych – podkreślał wójt Sebastian Nowaczkiewicz.

Nie od dzisiaj wiadomo, że sesje budżetowe, na których radni podejmują uchwały w sprawie ustalenia budżetu na kolejne lata, zawsze i wszędzie budziły wśród władz samorządowych, radnych, sołtysów i mieszkańców najwięcej emocji i dyskusji. Inaczej jednak było podczas posiedzenia Rady Gminy Sitkówka-Nowiny. Radni zgodnie podjęli uchwałę dotyczącą budżetu na 2015 rok. Za tę jednomyślność podziękowania do radnych i władz gminy skierował obecny podczas posiedzenia sesji Wicestarosta Powiatu Kieleckiego, Zenon Janus. – Dziękuję całej Radzie za dojrzałość w podejmowaniu decyzji i chęć współpracy. Pewna epoka dla tej gminy już się skończyła. W 2015 roku należy się przygotować do pozyskiwania środków unijnych, o które będzie można aplikować od 2016 roku. Apeluję o pełną mobilizację. Jeśli nie zrobimy tego teraz wspólnie, to gmina Sitkówka-Nowiny tak jak do tej pory będzie na końcu, jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Cieszę się, że wójt i Rada Gminy mówią jednym głosem. Musimy pamiętać, że tylko konsekwencja w działaniu doprowadzi do sukcesu. Wierzę, że Gminę Sitkówkę-Nowiny stać na to, żeby zostać przykładem dla innych. Będę wspierał wszystkie wasze działania – zapewnił Wicestarosta, Zenon Janus, gratulując takiego budżetu i zgody. Do gratulacji przyłączyła się również Radna Powiatu Kieleckiego, Bogumiła Kowalczyk. – Patrząc na zgodę, jaka panuje pomiędzy władzami gminy a Radą, a także patrząc na chęć do działania jestem spokojna o przyszłość tej gminy. Gratuluję jednomyślnego przyjęcia budżetu i również deklaruję wsparcie – dodała Radna Powiatu Kieleckiego, Bogumiła Kowalczyk.

O realizacji przyjętego na 2015 rok budżetu będziemy informować na bieżąco.

Agnieszka Olech

 

 

 

 

Pogoda na dziś

Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h

Komunikaty

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych
Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
Wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych
O wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
INFORMACJA
Dotycząca odstrzałów w Zakładzie Górniczym Kopalnia Dolomitu Radkowice – Kopalnia Radkowice, Kopalnia Radkowice – Północ oraz Kopalnia Kowala Mała
SMS-OWY SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW
Zachęcamy skorzystania z SMS-owego powiadamiania

Galeria

Punkty adresowe

 

Serwis Nowiny

 

Wirtualny spacer

 

Głos Nowin

 

Punkt Informacyjny

 

Tor motokross Kowala

 

Lokalna Grupa Działania

 

e-Swiętokrzyskie

 

Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej

 

Projekt i realizacja: Seenet