Kontakt Urząd gminy Archiwum

Menu strony

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zamów darmowy newsletter

 

 

Dzisiaj jest: wtorek 26 maja 2020   |   Imieniny: Filip, Paulina

Aktualności

 

 

INFORMACJA Z SESJI RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 ROKU – INWESTYCJE

14-01-2014

 

W budżecie na 2014 roku najważniejsze inwestycje to:

 

  • Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zgórsko ul. Ogrodowa za kwotę 1.350.000,00 zł;
  • Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Sitkówka-Nowiny za kwotę 545.000,00 zł;
  • Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala za kwotę 416.420,00 zł;
  • Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagrody na odcinku od obiektów GOK Nowiny do skrzyżowania przy KCMB za kwotę 277.115,75 zł;
  • Budowa ciągów pieszo-jezdnych na terenach komunalnych przy blokach nr 33 i 38 w m.Sitkówka za kwotę 250.000,00 zł;
  • Modernizacja pokrycia dachowego nad pomieszczeniami schroniska młodzieżowego w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach, gm. Sitkówka - Nowiny, woj. świętokrzyskie za kwotę 200.000,00 zł;

 

Mając na uwadze duże zaniepokojenie członków klubu Wspólne Dobro zbyt długim planowanym procesem inwestycyjnym niektórych zadań w wieloletniej prognozie przedsięwzięć majątkowych, a faworyzowaniem innych poprzez bardzo krótki okres realizacji zwanych „ Fanaberiami Pana Wójta ” wyjaśniamy co następuje:

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzciankach:

Planowane zakończenie inwestycji w prognozie wieloletniej przewidziane jest na rok 2019. Wartość całej inwestycji na dzień tworzenia prognozy wieloletniej szacowana została na 1.008.100,00 złotych. Kwota ta została przyjęta na podstawie koncepcji i analizy zasadności wykonania tej inwestycji na terenie Trzcianek. Do czasu zakończenia prac projektowych i sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, co ma nastąpić do 30 czerwca 2014 roku, pracownicy Urzędu Gminy nie są w stanie określić tak naprawdę kosztów całej inwestycji. Na sesji w dniu 30 grudnia 2013 r. Pan radny Łukasz Barwinek, jako jeden z przedstawicieli Gminy Sitkówka-Nowiny w zgromadzeniu MZWiK, przedstawił sprawozdanie ze zgromadzenia MZWiK podczas, którego głosował za zawieszeniem podziału i przekazywania dotacji celowej dla Gmin na inwestycje dotyczące infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej do czasu zakończenia i rozliczenia przez MZWiK projektu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn.: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”, który to program w większości obejmuje tereny gminy Masłów i Zagnańsk. Taka decyzja MZWiK oznacza dla Naszej Gminy to, że nie otrzyma w najbliższych latach środków z dotacji i będzie musiała pokryć ze swojego budżetu najpilniejsze zadania wodociągowo-kanalizacyjne, kosztem innych inwestycji. Nie są to kwoty bez znaczenia dla naszego budżetu, bo jest to minimum 800 tys. zł. rocznie. Stanowisko radnego Łukasza Barwinka poparła w swoim wystąpieniu na sesji Pani radna Renata Posłowska. Powyższe decyzje MZWiK, które to popierają radni klubu Wspólne Dobro skutkują wydłużonym terminem realizacji powyższej inwestycji.

 

Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kowala:

Planowane zakończenie inwestycji w prognozie wieloletniej przewidziane jest na rok 2020. Wartość całej inwestycji na dzień tworzenia prognozy wieloletniej szacowana została na 3.500.182,04 złotych. Kwota ta została przyjęta z wyliczenia wykonania 1 mb wodociągu wykonanej inwestycji na terenie naszej gminy w latach wcześniejszych na całkowitą długość przebiegu nowej trasy wodociągowej w miejscowości Kowala. Do czasu zakończenia prac projektowych i sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, co ma nastąpić do 30 czerwca 2014 roku, pracownicy Urzędu Gminy nie są wstanie określić tak naprawdę kosztów całej inwestycji. Na dzień dzisiejszy z tych samych powodów, które zostały przedstawione powyżej (patrz: budowa kanalizacji sanitarnej w Trzciankach) koszt inwestycji trzeba było rozbić na dłuższy czas wykonania, a poszczególne wartości z rozbiciem na poszczególne lata trzeba było wygenerować kosztem pozostałych inwestycji przewidzianych w wieloletniej prognozie przedsięwzięć majątkowych.

 

Budowa „Chaty Tradycji” w Kowali:

Planowany koszt wykonania tej inwestycji to 2.000.000,00 złotych. Zadanie to ma realizować Gminny Ośrodek Kultury „Perła” z dotacji przekazanej przez Gminę Sitkówka - Nowiny. Na wykonanie tego zadania dzięki staraniom Pana Wójta Stanisława Baryckiego pozyskano dotację w wysokości 476.450,00 złotych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pod warunkiem wykonania tej inwestycji do końca roku 2014. Poczynania te dają kłam słowom członków klubu Wspólne Dobro odnośnie zaniechania pozyskiwania dodatkowych funduszy na inwestycje gminne przez Pana Wójta i pracowników Urzędu Gminy.

 

 

Pogoda na dziś

Temp.: 13 °C
Ciśn.: 994 hPa
Wiatr: 4 km/h

Komunikaty

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych
Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
Wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych
O wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
INFORMACJA
Dotycząca odstrzałów w Zakładzie Górniczym Kopalnia Dolomitu Radkowice – Kopalnia Radkowice, Kopalnia Radkowice – Północ oraz Kopalnia Kowala Mała
SMS-OWY SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW
Zachęcamy skorzystania z SMS-owego powiadamiania

Galeria

Punkty adresowe

 

Serwis Nowiny

 

Wirtualny spacer

 

Głos Nowin

 

Punkt Informacyjny

 

Tor motokross Kowala

 

Lokalna Grupa Działania

 

e-Swiętokrzyskie

 

Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej

 

Projekt i realizacja: Seenet