Kontakt Urząd gminy Archiwum

Menu strony

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zamów darmowy newsletter

 

 

Dzisiaj jest: piątek 5 czerwca 2020   |   Imieniny: Walter, Bonifacy

Aktualności

 

 

INFORMACJA Z SESJI RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 ROKU

08-01-2014

 

Na sesji Rady Gminy 30 grudnia 2013 roku uchwalono budżet na 2014 rok. Budżet został uchwalony 4 głosami za oraz 10 głosami wstrzymującymi się. Od głosu wstrzymali się radni klubu Wspólne Dobro.

 

Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w wysokości 42,8 mln zł. Planowane dochody na 2014 rok będą nieco niższe niż wykonane dochody 2013 roku. Spowodowane jest to głownie zmniejszeniem dochodów otrzymywanych z budżetu państwa takich jak subwencja oświatowa i dotacje. Ponadto nie planowano dotacji z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

 Wydatki budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny zaplanowano w wysokości 49,1 mln zł, w tym na wydatki bieżące przeznaczono – 40,3 mln zł, a na wydatki majątkowe – 8,8 mln zł.

Wydatki bieżące jednostek organizacyjnych Gminy zaplanowano uwzględniając wykonanie wydatków w 2012 roku, oraz przewidywane wykonanie w 2013 roku. W celu zwiększenia środków na realizację zadań majątkowych postanowiono ograniczyć wydatki bieżące do niezbędnego minimum. Wprowadzono limity wydatków bieżących dla poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy. Planowane wydatki bieżące w 2014 roku będą o ok. 650 tys. zł niższe, a wydatki majątkowe o 2 050 tys. zł wyższe niż w 2013 roku. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi jest dodatnia i wynosi 480 tys. zł, czyli dochody bieżące w pełni pokrywają wydatki bieżące.

Ogółem planowane wydatki budżetu 2014 roku przekraczają planowane dochody o kwotę 6,3 mln zł, zatem budżet zamknie się deficytem, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu. Planuje się również zaciągnięcie kredytu na spłatę dotychczasowego zadłużenia w kwocie 3,3 mln zł. Na początek 2014 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów wynosi 9,2 mln zł, natomiast na koniec roku planuje się 15,5 mln zł tj. 36% planowanych dochodów (maksymalny wskaźnik zadłużenia obowiązujący w poprzednich latach to 60%). Należy podkreślić, że jest to bezpieczny poziom zadłużenia, którego wysokość nie przekroczy wysokości zadłużenia jakie było w poprzednich latach.

Zaciąganie kredytów jest powszechnym sposobem pozyskiwania środków na realizację inwestycji przez Gminy i inne jednostki. Nasza Gmina znajduje się w dobrej sytuacji finansowej, o czym świadczy między innymi wskaźnik zadłużenia, który na dzień dzisiejszy wynosi około 20% dochodów.

 Nie uprawnione jest twierdzenie radnych Klubu Wspólne Dobro, iż nasza Gmina jest zagrożona wepchnięciem w pętle zadłużenia, ponieważ w 2011 roku mieliśmy nieco wyższy poziom zadłużenia tj. 16 mln zł. Wszystkie raty kredytów były spłacane przed terminami płatności. Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie o projekcie budżetu, oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu, bez żadnych uwag.

 W projekcie uchwały budżetowej przygotowanym przez Wójta Gminy znajdował się między innymi zapis „upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań ustalonych w uchwale budżetowej”. Bezpośrednio przed głosowaniem dotyczącym uchwalenia budżetu Pan Przewodniczący Rady Gminy Sebastian Nowaczkiewicz złożył wniosek o wykreślenie tego upoważnienia dla Wójta Gminy. Wniosek zostały przyjęty głosami radnych klubu Wspólne Dobro. Wykreślenie tego upoważnienia z uchwały budżetowej oznacza, że Wójt Gminy nie może realizować budżetu w zakresie inwestycji, które mają być finansowane z kredytu. Zaciągniecie zaplanowanego w budżecie kredytu w obecnej sytuacji wymaga podjęcia odrębnej uchwały w tej sprawie przez Radę Gminy, dlatego też taki projekt uchwały zostanie niezwłocznie przedstawiony przez Wójta Gminy na najbliższą sesję.

W 2014 roku zostaną podjęte działania zmierzające do pozyskania środków z dotacji na inwestycje. Jednak, aby można było składać projekty do udziału w konkursach niezbędne jest przygotowanie inwestycji i zabezpieczenie środków własnych w budżecie, w tym z kredytu. Jeżeli pozyskamy środki z dotacji będzie to się odbywało na zasadzie refundacji. Będzie wtedy możliwość wcześniejszej spłaty zadłużenia lub zaciągnięcia kredytu w mniejszej wysokości. Na takich zasadach ma być realizowane zadanie Budowa „Chaty Tradycji” w Kowali, na realizacje którego mają być pozyskane środki w kwocie około 500 tys. zł.

 

Szczegółowe informacje na temat inwestycji zostaną opublikowane wkrótce.

 

 

 

 

 

 

Pogoda na dziś

Temp.: 14 °C
Ciśn.: 968 hPa
Wiatr: 3 km/h

Komunikaty

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych
Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
Wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych
O wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
INFORMACJA
Dotycząca odstrzałów w Zakładzie Górniczym Kopalnia Dolomitu Radkowice – Kopalnia Radkowice, Kopalnia Radkowice – Północ oraz Kopalnia Kowala Mała
SMS-OWY SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW
Zachęcamy skorzystania z SMS-owego powiadamiania

Galeria

Punkty adresowe

 

Serwis Nowiny

 

Wirtualny spacer

 

Głos Nowin

 

Punkt Informacyjny

 

Tor motokross Kowala

 

Lokalna Grupa Działania

 

e-Swiętokrzyskie

 

Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej

 

Projekt i realizacja: Seenet