Kontakt Urząd gminy Archiwum

Menu strony

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zamów darmowy newsletter

 

 

Dzisiaj jest: piątek 7 sierpnia 2020   |   Imieniny: Kajetan, Klaudia

Aktualności

 

 

PODATKI JEDNE Z NAJNIŻSZYCH W REGIONIE

29-11-2013

 

Wójt Sitkówka-Nowiny podczas Sesji Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, która odbyła się 27 listopada 2013 r. podjął decyzję o wycofaniu wcześniej przygotowanych projektów uchwał w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych.

 

Wójt dbając o interesy Gminy, a tym samym o jej dochody wstępnie przygotował projekty uchwał z propozycją nieco wyższych stawek podatkowych na 2014 r. Jednak kierując się dobrem mieszkańców oraz ich rosnącymi w ostatnim czasie wydatkami postanowił wycofać wspomniane wyżej projekty pozostawiając stawki podatkowe w 2014 r. na poziomie roku bieżącego. Wprawdzie planowane wpływy do budżetu gminy przy wzroście o około 300 tysięcy zł. przyczyniły by się do wdrożenia kolejnej inwestycji, przeprowadzenia ważniejszych remontów bądź podwyższenia standardu majątku Gminy.

Na uwagę zasługuje fakt, że obowiązujące stawki podatkowe w ościennych gminach takich jak Gmina Morawica, Chęciny czy Miasto Kielce są nieporównywalnie wyższe, co szczegółowo obrazuje poniższa tabela.

 

Wyszczególnienie składników

 Sitkówka-Nowiny

Kielce

Morawica

 Chęciny

budynki związane

z dz. gospodarczą

20,46 zł

20,36 zł

20,81 zł

20,00 zł

budynki mieszkalne

0,58 zł

0,59 zł

0,68 zł

0,63 zł

budynki pozostałe

3,78 zł

6,82 zł

5,23 zł

4,00 zł

Budowle

2,00 %

2,00 %

2,00 %

2,00 %

budynki zw. z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

 

4,43 zł

 

4,11 zł

 

4,47 zł

 

4,00zł

grunty związane z dz. gospodarczą

0,75 zł

0,76 zł

0,81 zł

0,80 zł

grunty pozostałe

0,26 zł

0,35 zł

0,30 zł

0,30 zł

Rok obowiązywania uchwały

2013

2013

2013

2013

 

 

 – stawki wyższe niż w Gminie Sitkówka-Nowiny

 

 

 – stawki na tym samym poziomie

 

Dzięki temu Gmina stwarza sprzyjające warunki dla funkcjonowania i rozwoju firm, co przyciąga nowych przedsiębiorców.

Głównym źródłem dochodów w Gminie Sitkówka-Nowiny są wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych dużych firm działających na terenie Gminy. Na koniec października 2013 r. wyniosły 14.968.359,75 zł. W zestawieniu uzyskanych dochodów od osób prawnych z dochodami mieszkańców skupionych w jednostkach pomocniczych jakimi są sołectwa zauważa się olbrzymią różnicę. Wpływy uzyskane od osób fizycznych stanowią zaledwie 1/14 dochodów od osób prawnych i wynoszą 1.184.617,69 zł. Należy dać pod rozwagę fakt, że z dochodów uzyskiwanych tylko od mieszkańców gminy, możliwości inwestycyjne byłyby znikome. Z budżetu gminy wydzielony jest fundusz sołecki oddany do dyspozycji Rad Sołeckich, co ogranicza środki finansowe, którymi rozporządza Gmina. W roku 2013 wyniósł on 215.460,47 zł.

Olbrzymim obciążeniem dla stanu finansów naszej Gminy jest tzw. „janosikowe” czyli obowiązek corocznego dokonywania wpłat do Skarbu Państwa. Na tę kwotę mają wpływ wszystkie dochody Gminy z tyt. m.in. z udziałów w PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych), podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, CIT (udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych), podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego, podatku od środków transportowych, jak również dochodów z opłaty eksploatacyjnej, sprzedaży nieruchomości i gruntów Gminy oraz dzierżawy i użytkowania wieczystego, czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłaty skarbowej. Wysokość tych dochodów jest liczona na podstawie maksymalnych stawek podatkowych wraz ze skutkami finansowymi wynikającymi z zastosowania ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. W roku 2013 „janosikowe” wynosiło 2.894.890,00 zł.

Władze gminy chcą, aby system podatkowy był zrozumiały, czytelny dla podatnika, pozbawiony akcentów populizmu. Nadal są stwarzane możliwości dla podatników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej czy zdrowotnej, stosując odpowiednie dla nich ulgi poprzez umorzenia, rozłożenia na raty czy przesunięcia terminów płatności w należnych podatkach, po przedstawieniu wiarygodnej dokumentacji.

Wójt optuje za wznowieniem uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z terenu gminy Sitkówka-Nowiny w przypadku realizacji nowych inwestycji i zatrudnienia osób z czynnego bezrobocia, co z kolei jest uzależnione od wejścia w życie nowego Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej dotyczącego postępowania w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Władze gminy zawsze sprzyjały przedsiębiorcom lokalnym i nigdy nie dyskredytowały osób prowadzących działalność gospodarczą.

System podatkowy jest skonstruowany na świecie tak, że płacenie podatków jest obowiązkiem każdego z nas, dzięki którym budujemy nowe oblicze naszej małej ojczyzny jaką jest Gmina.

 

 

Pogoda na dziś

Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h

Komunikaty

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych
Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
Wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych
O wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
INFORMACJA
Dotycząca odstrzałów w Zakładzie Górniczym Kopalnia Dolomitu Radkowice – Kopalnia Radkowice, Kopalnia Radkowice – Północ oraz Kopalnia Kowala Mała
SMS-OWY SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW
Zachęcamy skorzystania z SMS-owego powiadamiania

Galeria

Punkty adresowe

 

Serwis Nowiny

 

Wirtualny spacer

 

Głos Nowin

 

Punkt Informacyjny

 

Tor motokross Kowala

 

Lokalna Grupa Działania

 

e-Swiętokrzyskie

 

Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej

 

Projekt i realizacja: Seenet