Kontakt Urząd gminy Archiwum

Menu strony

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zamów darmowy newsletter

 

 

Dzisiaj jest: piątek 26 lutego 2021   |   Imieniny: Aleksander, Mirosław

Aktualności

 

 

Prace nad strategią Gminy Sitkówka-Nowiny

02-10-2015

 

W związku z pracami Gminy Sitkówka-Nowiny nad dokumentem pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny do 2025 r.” zamieszczamy do zapoznania się projekt w/w opracowania.

 

Przez najbliższe kilka lat będzie to najważniejszy dokument planistyczny Gminy, który będzie wyznaczał kierunki rozwoju oraz cele jakie chcemy osiągnąć jako wspólnota samorządowa.

Strategia zawiera część diagnostyczną oraz planistyczną.

Część diagnostyczna zawiera rozpoznanie stanu w jakim znajduje się Gmina Sitkówka-Nowiny oraz jej tendencji rozwojowych. W diagnozie zostały ujęte tylko te kwestie, które wnoszą istotną wartość do analizy zachodzących zjawisk i problemów gminy oraz mają wpływ na przyszły rozwój naszej wspólnoty. Tak zrealizowana diagnoza pozwala na poznanie mocnych i słabych stron naszej gminy oraz szans i zagrożeń w naszym najbliższym otoczeniu.

Z kolei część planistyczna koncentruje się na analizie uwarunkowań rozwojowych. Dodatkowo określono misję dokumentu, czyli odpowiedziano na pytania m.in. po co strategia została opracowana oraz kto będzie jej głównym odbiorcą i użytkownikiem. Opisano również wizję gminy, czyli jej oczekiwany stan w przyszłości. Jednymi z najważniejszych części dokumentu są zapisy dotyczące celów strategicznych oraz operacyjnych wraz z określeniem zadań przewidzianych  do realizacji.

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo zapoznać się z niniejszym opracowaniem oraz podzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz uwagami na jego temat. Poniżej zamieszczamy formularze uwag, na których mogą Państwo zgłaszać swoje propozycje.

Formularze prosimy składać w terminie do 23 października 2015 r.  osobiście w Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny – w sekretariacie, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny, ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny, pocztą elektroniczną na adres: w.mroczek@nowiny.com.pl

 

 

Załącznik:

1. Formularz zgłaszania uwag do projektu „Strategii Rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny do 2025 r.”

2. Projekt "Strategii Rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny do 2025"

 

 

Pogoda na dziś

Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h

Komunikaty

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych
Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
Wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych
O wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
INFORMACJA
Dotycząca odstrzałów w Zakładzie Górniczym Kopalnia Dolomitu Radkowice – Kopalnia Radkowice, Kopalnia Radkowice – Północ oraz Kopalnia Kowala Mała
SMS-OWY SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW
Zachęcamy skorzystania z SMS-owego powiadamiania

Galeria

Punkty adresowe

 

Serwis Nowiny

 

Wirtualny spacer

 

Głos Nowin

 

Punkt Informacyjny

 

Tor motokross Kowala

 

Lokalna Grupa Działania

 

e-Swiętokrzyskie

 

Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej

 

Projekt i realizacja: Seenet