Kontakt Urząd gminy Archiwum

Menu strony

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zamów darmowy newsletter

 

 

Dzisiaj jest: piątek 7 sierpnia 2020   |   Imieniny: Kajetan, Klaudia

Aktualności

 

 

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2016-2020

04-09-2015

 

Opracowywany dokument to długookresowy plan działania, który jasno określi główne cele rozwoju gminy. Wyznaczy także działania niezbędne do ich realizacji. Odpowie na bardzo ważne pytanie: co należy zrobić, aby rozwijać się i zaspakajać potrzeby mieszkańców.

 

Tworzenie strategii skupia się na opracowaniu takiego systemu, w którym mieszkańcy, instytucje i podmioty władzy będą mogły podjąć wspólne działania na rzecz rozwoju gminy. – Strategia Rozwoju Gminy będzie niezwykle ważnym dokumentem pomocniczym, który wskaże kierunki rozwoju. Zostaną one wyznaczone przez konsultacje społeczne, czyli przez mieszkańców naszej gminy – mówi Witold Mroczek specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych z Urzędu Gminy w Nowinach. – Jest to również przedstawienie stanu obecnego gminy, czyli jej diagnoza społeczno-gospodarcza. Strategia ma służyć dwóm celom. Pierwszym z nich jest ukazanie włodarzom, jakie problemy ma nasze społeczeństwo. Drugim celem jest wskazanie konkretnych działań prowadzących do realizacji założeń. Strategia jest bardzo ważnym dokumentem, który jest wymagany do aplikowania o wszelkie środki unijne. Tak więc wszystkie inwestycje, które gmina chciałaby w przyszłości przeprowadzić i starać się o dofinansowanie, muszą być w nim ujęte  – dodaje.

Na spotkaniu omawiana była wstępna diagnoza gminy Sitkówka-Nowiny. Podczas rozmów określono jej mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia rozwoju. – Od maja były prowadzone konsultacje społeczne na podstawie ankiet – mówi Sebastian Nowaczkiewicz wójt gminy Sitkówka-Nowiny. – Ankiety były dołączone do majowego „Głosu Nowin”, można je było także pobrać w formie elektronicznej z naszej strony internetowej. Wypełnione ankiety mieszkańcy składali w Urzędzie Gminy lub wysyłali drogą mailową. Pytania, które się w nich znalazły, miały przede wszystkim wskazać, jakie są silne i słabe strony gminy. Obecnie chcemy wyjść na przeciw potrzebom naszych mieszańców i poznać zdanie jak największej liczby osób, tym samym przedłużamy okres składania ankiet. Każdy głos mieszkańców naszej gminy jest dla nas istotny, dlatego zachęcam do ich wypełniania – dodaje wójt.

Do tej pory mieszkańcy gminy Sitkówka-Nowiny jako główną, niezbędną drogę rozwoju wskazali rozwój infrastruktury drogowej. Zaraz po niej istnieje wyraźna potrzeba rozwoju kultury i oświaty – To dla nas drogowskaz, w którym kierunku mamy podążać – mówi wójt Sebastian Nowaczkiewicz. – Mieszkańcy dali nam wyraźny sygnał, że powinniśmy rozszerzać infrastrukturę drogową. Ponadto jest wiele osiedli i miejsc, gdzie powstała zabudowa jednorodzinna i tam brakuje nie tylko dróg, ale także kanalizacji i wodociągów. Te przyłącza muszą powstawać. Jeśli chodzi o kierunki rozwoju, powinniśmy również mieć na uwadze ludzi młodych. Konsultacje społeczne wskazują, że istnieje potrzeba zapewnienia miejsc przedszkolnych. Niezwykle istotny jest także rozwój szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. Na pewno też strategicznym kierunkiem jest rozwój bazy dla młodzieży, gdzie będzie mogła spędzać wolny czas, czyli na pewno rozwój Gminnego Ośrodka Kultury. Jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, oczekiwanym kierunkiem jest stwarzanie warunków do tego, aby zachęcać inwestorów i przedsiębiorców do inwestowania w naszej gminie. Przypominam, że mieszkańcy nadal mogą decydować, jakie powinny być kierunki rozwoju gminy, dlatego czekamy na wszelkie pomysły i sugestie. Zapewniam, że wszystkie będą rozpatrzone – dodaje wójt.

Dokument Strategii Rozwoju Gminy Sitkówka - Nowiny przez kilka najbliższych lat będzie najważniejszym dokumentem planistycznym gminy. Określi podstawowe wizje, misje oraz cele strategiczne mające na celu aktywizację różnych kierunków jej rozwoju.

Agnieszka Olech

 

 

 

 

 

 

Pogoda na dziś

Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h

Komunikaty

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych
Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
Wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych
O wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
INFORMACJA
Dotycząca odstrzałów w Zakładzie Górniczym Kopalnia Dolomitu Radkowice – Kopalnia Radkowice, Kopalnia Radkowice – Północ oraz Kopalnia Kowala Mała
SMS-OWY SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW
Zachęcamy skorzystania z SMS-owego powiadamiania

Galeria

Punkty adresowe

 

Serwis Nowiny

 

Wirtualny spacer

 

Głos Nowin

 

Punkt Informacyjny

 

Tor motokross Kowala

 

Lokalna Grupa Działania

 

e-Swiętokrzyskie

 

Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej

 

Projekt i realizacja: Seenet