Kontakt Urząd gminy Archiwum

Menu strony

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zamów darmowy newsletter

 

 

Dzisiaj jest: sobota 30 września 2023   |   Imieniny: Wera, Honoriusz

Gospodarka odpadami

 

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PSZOK

 

 

Regulamin korzystania z PSZOK

 

 

                                                                     

 

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE SITKÓWKA-NOWINY W 2015R.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Sitkówka-Nowiny

 

Czytaj więcej...

 

 

                                                                     

 

WIOSENNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 2016 ROK

 

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny informuje, że w dniach od 12 marca do 5 kwietnia 2016 r., w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na terenie gminy Sitkówka-Nowiny zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych.

 

Czytaj więcej...

 

 

                                                                     

 

UWAGA!! ZMIANY OD 01.01.2016 R.

 

OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI, NASTĘPUJE RÓWNIEŻ ZMIANA TERMINU WNOSZENIA OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Czytaj więcej...

 

 

 

                                                                     

 Jak postepowac z popiołem

 

Popioły z palenisk domowych podlegają zbiórce wraz z innymi odpadami komunalnymi

Czytaj więcej...

 

 

 

                                                                     

 

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

 

 

czytaj więcej...

 

 

                                                                     


 

UWAGA MIESZKAŃCY!!!

Od 1 lipca zmiana harmonogramu wywozu odpadów!

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny obowiązujący od 1 lipca 2015 roku

czytaj więcej...

                                                                  

 

WIOSENNA AKCJA WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny informuje, że w dniach od 17 do 24.04.2015 roku odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Czytaj więcej...

 

 

 

                                                                  

 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ELEKTROŚMIECI

Jesienna zbiórka w 2014 roku i wywóz odpadów wielogabarytowych, oraz sprzętu elektronicznego i elektrycznego odbywać się będzie w według poniższego harmonogramu.

Czytaj więcej...

 

 

 

                                                                  

OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE

Urząd Gminy przypomina, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać kwartalnie bez wezwania w terminach podanych w niżej zamieszczonym harmonogramie:

Czytaj więcej...

 

 

                                                                  

 

 

 

Informacja

Informujemy, że w dniu 20.06.2014 roku Gmina Sitkówka-Nowiny podpisała umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z firmą „EKOM” Maciejczyk SP.J. siedzibą w Nowinach ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny.

Czytaj więcej...

 

 

        .

                                                                  

Informacja dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny

H A R M O N O G R A M ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ELEKTROŚMIECI (meble, szafy, pralki, lodówki, zamrażarki, telewizory , monitory, komputery i inne) Realizowanej przez firmę EKOM Sp.J, Kielce ul. Paderewskiego 18 przy współpracy firmy MBM Recykling Sp. z o.o. Piekoszów, ul. Czarnowska 56

Czytaj więcej...

 

 

 

 

                                                                  

 

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji - rok 2014

Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

                                                                 

 

Informacja dla mieszkańców dotycząca funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zgodnie z § 5. uchwały z dnia 27 marca 2013r. Nr RG-XXIX/242/13  ogłoszonej w Dz.Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2013 r., poz.1752, w ramach opłaty uiszczonej przez właściciela nieruchomości,

Czytaj więcej...


                                                                 

 

Regulacje prawne dotyczące lokalizacji kompostownika na posesji

Czy są jakieś uwarunkowania prawne dotyczące postawienia koło domu małego kompostownika na skoszoną trawę? Chciałbym postawić go w rogu działki, odległość od budynków sąsiada nie mniejsza niż 10 m. Tu głównie chodzi o to, żeby sąsiad nie nasłał na mnie straży miejskiej, bo takową już groził.

Czytaj więcej...


                                                                 

 

ZAKAZ PALENIA ODPADÓW

Obowiązuje zakaz spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków. Wynika on z obowiązujących przepisów prawa. (Nie oznacza to jednak, że w domowych piecach nie można spalać żadnych odpad

Czytaj więcej...

 


                                                                 

 

 

Wykaz firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny

Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 


Harmonogram zbiórki odpadów w Gminie Sitkówka-Nowiny obowiązujący od dnia 01 października 2013 r.

obowiązujący od dnia 01 października 2013 r.

Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

                                                                 


Informacja dla mieszkańców Gminy Sitkówka-Nowiny
– nowy system gospodarki odpadami

Od 1 lipca 2013 roku w całej Polsce zacznie funkcjonować nowy system odbioru odpadów komunalnych,

który w naszej Gminie nie obejmie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Gmina zobowiązana jest do wybrania w drodze przetargu firmy, która będzie odbierała odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy tworzący gospodarstwa domowe.

Czytaj więcej...

 

                                                                 

 

Opłaty za odbiór i wywóz odpadów komunalnych

Szanowny Mieszkańcu

Opłaty za odbiór i wywóz odpadów komunalnych (śmieci) można dokonać W KASIE URZĘDU GMINY SITKÓWKA-NOWINY w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 745-1430

Czytaj więcej...

 

 

 

                                                                    

 

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji - rok 2013

Czytaj więcej...

 

                                         

 

               

                                                                     

                       

 

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji - rok 2012

Czytaj więcej...

 

 

Zobacz strony: 

1

Pogoda na dziś

Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h

Komunikaty

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych
Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
Wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych
O wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
INFORMACJA
Dotycząca odstrzałów w Zakładzie Górniczym Kopalnia Dolomitu Radkowice – Kopalnia Radkowice, Kopalnia Radkowice – Północ oraz Kopalnia Kowala Mała
SMS-OWY SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW
Zachęcamy skorzystania z SMS-owego powiadamiania

Galeria

Punkty adresowe

 

Serwis Nowiny

 

Wirtualny spacer

 

Głos Nowin

 

Punkt Informacyjny

 

Tor motokross Kowala

 

Lokalna Grupa Działania

 

e-Swiętokrzyskie

 

Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej

 

Projekt i realizacja: Seenet