Kontakt Urząd gminy Archiwum

Menu strony

 

 

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zamów darmowy newsletter

 

 

Dzisiaj jest: sobota 30 września 2023   |   Imieniny: Wera, Honoriusz

Gospodarka niskoemisyjna

 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2015-2020 przyjęty przez Radę Gminy

 

 

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy przyjęto Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2015-2020. Wykonawcą opracowania jest Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.  Przyjęty do wdrożenia PGN jest  jednym z warunków uzyskania dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2014-2020 na działania związane z gospodarką niskoemisyjną dla wszystkich sektorów działających na obszarze gminy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dla GMINY, ale nie w sensie urzędu lecz całej lokalnej społeczności i gospodarki, włącznie z budownictwem mieszkaniowym, usługami i handlem, produkcją, transportem publicznym i prywatnym, gospodarką odpadami, zaopatrzeniem w ciepło, energię i paliwa. Plan wyznacza kierunki dla gminy na lata 2016-2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych we wszystkich wymienionych sektorach.

W naszej opinii przedmiotowy  PGN  ujmuje bardzo szeroki zakres działań, niemniej w przypadku bardziej szczegółowych potrzeb i planów mieszkańców czy przedsiębiorców lokalnych  prosimy o kontakt i sugestie na email: sekretariat@nowiny.com.pl   Zachęcamy mieszkańców, przedsiębiorców i inne podmioty do zapoznania się z opracowaniem.

 

Program Gospodarki Niskoemisyjnej

 

 

_________________________

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sitkówka-Nowiny!

 

 

Gmina przystąpiła do opracowania PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 

 

Jest to strategiczny dokument, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:

  • redukcja emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza
  • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców miast i gmin. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy. Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informacje pozwolą jak najlepiej rozpoznać
i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków

 

Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz ze wzorem ankiet są udostępnione do pobrania na stronie Urzędu Gminy w zakładce „Gospodarki niskoemisyjnej”  www.nowiny.com.pl 

 

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny; ul. Białe Zagłębie 25; 26-052 Nowiny

lub przesłać drogą elektroniczną na adres: pgn@pgksa.pl         

w terminie do 30 kwietnia 2015 roku 

 

W DNIACH 21-30 KWIETNIA 2015 R. BĘDĄ PRZEPROWADZANE ANKIETY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY – ANKIETERZY BĘDĄ POSIADALI ODPOWIEDNIE IDENTYFIKATORY

 

 

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy PGN – Pomorska Grupa Konsultingowa SA w Bydgoszczy www.pgksa.pl telefon 728333988; email pgn@pgksa.pl lub w Urzędzie Gminy; ul. Białe Zagłębie 25;  26-052 Nowiny; tel. 41 347-50-00

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.  

 

 

Wójt Gminy  

 

Sebastian Nowaczkiewicz

 

 

Ankietę będa przeprwadzać ankieterzy w kamizelkach legitymujących się poniższym identyfikatorem

 

 

 

 

 

Do pobrania:

  1.  Ankieta Mieszkańca Sitkówka-Nowiny (wersja doc)
  2.  Ankieta Mieszkańca Sitkówka-Nowiny (wersja pdf)
  3. Ankieta Przedsiębiorcy Sitkówka-Nowiny (wersja doc)
  4. Ankieta Przedsiębiorcy Sitkówka-Nowiny (wersja pdf)


 

 


 

 

Zobacz strony: 

1

Pogoda na dziś

Temp.: °C
Ciśn.: hPa
Wiatr: km/h

Komunikaty

PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
PRZERWY W DOSTAWIE PRĄDU
Agencja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych
Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania stabilizacyjne na rynkach rolnych. Jednym z nich są interwencyjne zakupy mleka w proszku (OMP).
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
Wysokość opłat za wywóz odpadów komunalnych
O wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych
INFORMACJA
Dotycząca odstrzałów w Zakładzie Górniczym Kopalnia Dolomitu Radkowice – Kopalnia Radkowice, Kopalnia Radkowice – Północ oraz Kopalnia Kowala Mała
SMS-OWY SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW
Zachęcamy skorzystania z SMS-owego powiadamiania

Galeria

Punkty adresowe

 

Serwis Nowiny

 

Wirtualny spacer

 

Głos Nowin

 

Punkt Informacyjny

 

Tor motokross Kowala

 

Lokalna Grupa Działania

 

e-Swiętokrzyskie

 

Świętokrzyska Platforma Współpracy Zagranicznej

 

Projekt i realizacja: Seenet